13.11.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי 2: מוזיקה ואקזוטיקה

מיועד לסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי באודיטוריום + אולמות א-ב לפתיחה ב- PDF >> מוזיקה ואקזוטיקה ד"ר איתן אור-נוי, דיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי, בהרצאה על אודות ביטויים מגוונים של אקזוטיקה במוזיקה אומנותית. ההרצאה תלווה בנגינה חיה של מורים וסטודנטים מהפקולטה לחינוך
13.11.2019 בשעה 16:00-14:30
13.11.2019
יום רביעי
20:45-20:00
קמפוס תל אביב

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית: סדנה מקוונת - למידה שיתופית - גוגל וכלים אחרים

מיועד לסגל האקדמי סדנה מקוונת   המרכז להוראה חדשנית ומיטבית - סדנה מקוונת בנושא: למידה שיתופית - גוגל וכלים אחרים בהנחיית חוה אברמסקי בן חורין ואפרת שושני בכר המרכז להוראה חדשנית ומיטבית   ללמידה שיתופית יתרונות גדולים בהוראה ובלמידה, ובפיתוח מיומנויות בין-אישיות הנכללות במיומנויות המאה ה-21.
13.11.2019 בשעה 20:45-20:00