17.11.2019
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

אירוע פתיחת שנה מית"ר וסמ"ן

מיועד לסטודנטים ברחבת מית"ר פתיחת שנה במית"ר וסמ"ן   מית"ר, מרכז התמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים וסמ"ן, תא הסטודנטים המובילים נגישות, מציינים את פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית תש"ף. באירוע יוכלו הסטודנטים לקבל מידע על השירותים הניתנים במית"ר ובסמ"ן, להכיר
17.11.2019 בשעה 14:30-13:30
17.11.2019
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

שוק רעיונות לתוכנית דב"ש

מיועד לסדירים שנה ב ללא מצוינות ברחבת האודיטוריום
17.11.2019 בשעה 14:30-13:30