24.11.2019
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

ייעוצים לתוכנית דב"ש

מיועד לסטודנטים סדירים בשנה ב (ללא מצוינות) בחדר 311א
24.11.2019 בשעה 14:30-13:30
24.11.2019
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

אירוע לציון חג הסיגד מטעם אגודת הסטודנטים ודיקן הסטודנטים

מיועד לכל באי המכללה במבואת המכללה ובאודיטוריום מהשעה 14:30 עד 16:30 ייערך באודיטוריום המופע "מוזיאון במזוודה" מאת אלמו איטשה, המספר על המפגש הבין-תרבותי של יהודי אתיופיה וישראל     אירוע לציון חג הסיגד 24.11.2019 במבואת המכללה   נתכנס במבואה להכיר ולהוקיר את חג הסיגד
24.11.2019 בשעה 14:30-13:30
24.11.2019
יום ראשון
18:00-16:00
קמפוס תל אביב

סדנת הגשת מועמדות לקידום לחברי הסגל האקדמי

סדנאות בהנחיית פרופ' רחל חיטין-משיח בנושא כתיבת קורות חיים, פעילות מקצועית אקדמית ואני מאמין (כתיבת תלקיט לקידום). בסדנאות יוצגו מסלולי הקידום במכללה, תנאי הזכאות להגשת מועמדות, הקטגוריות האקדמיות שעל פיהן נבחן תלקיט מועמדות והקריטריונים להערכתו. תינתן הדרכה על האופן שבו יש למלא את התלקיט בצורה מיטבית, כך שתובלט בו העשייה האקדמית
24.11.2019 בשעה 18:00-16:00