23.03.2020
יום שני
12:00-11:00
קמפוס תל אביב

הספרייה המרכזית ורשות המחקר: השקת ספרים של חברי הסגל 23.3.2020 - נדחה למועד לא ידוע

הספרייה המרכזית ורשות המחקר השקת ספרים של חברי הסגל ביום שני 23 במרס 2020 (כ"ז באדר תש"ף)   בשעות 12:00-11:00 במפלס העליון של ספריית המכללה   תוכנית האירוע 11:00 - 11:15 |         התכנסות וברכות פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה ד"ר יעל קמחי, רקטור המכללה בפועל 11:20 - 11:15 |
23.03.2020 בשעה 12:00-11:00
23.03.2020
יום שני
14:30-13:30

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית: הוראה מקוונת - מפגש עמיתים לשיתוף והתייעצות - נדחה למועד לא ידוע

ללמוד מרחוק להרגיש קרוב הוראה מקוונת – מפגש עמיתים לשיתוף והתייעצות בהנחיית ד"ר סמדר בר-טל הוראה בקורס מקוון מזמנת אתגרים רבים. חלקם קשורים לתכנון ההוראה והלמידה (תכנים, חומרים, מטלות), חלקם קשורים להיבטים טכנולוגיים וטכניים וחלקם קשורים
23.03.2020 בשעה 14:30-13:30