29.03.2020
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

אגודת הסטודנטים: הפסקה פעילה בנושא מניעת גזענות והדרה - נדחה למועד לא ידוע

במהלך ההפסקה בשעות 14:30-13:30 אגודת הסטודנטים תערוך פעילויות בנושא העלאת המודעות לנושא מניעת גזענות והדרה וקידום שיח סובלני באקדמיה ובחינוך
29.03.2020 בשעה 14:30-13:30
29.03.2020
יום ראשון
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית בשיתוף דיקן הסטודנטים: פנל בנושא "גזענות? כאן?!" - נדחה למועד לא ידוע

במסגרת אירועי למידה, פעילויות ומיצגים להעלאת המודעות למניעת גזענות והדרה ולקידום שיח סובלני באקדמיה ובחינוך חברי הסגל והסטודנטים מוזמנים לפנל בנושא "גזענות? כאן?!" באודיטוריום נארח את  שירין נטור חאפי, מנהלת בית הספר הערבי למדעים ולהנדסה
29.03.2020 בשעה 16:00-14:30