19.04.2020
יום ראשון

הגלריה לאומנות עכשווית: תערוכה - סימפוניה פנטסטית בשניים - נדחה למועד לא ידוע

סימפוניה פנטסטית בשניים 7.6.2020-19.4.2020 אוצר: אריה ברקוביץ ניהול והפקה: הדס ארזי שיח גלריה עם האומנים בשיתוף החוג לאומנות 14.5.2020 בשעות 16:00-14:30 אירנה אייזן ורונן שפירא מציגים יחד תערוכה זוגית בגלריה לאומנות של מכללת
19.04.2020 בשעה
25.05.2020
יום שני
קמפוס תל אביב

תשלום למבחן מימד

25.05.2020 בשעה
01.06.2020
יום שני
19:00-07:00

סיור ביולוגיה: קינון ודגירה באזור הכנרת - נדחה למועד לא ידוע

מיועד למתמחי ביולוגיה בתוכנית לבית הספר העל-יסודי
01.06.2020 בשעה 19:00-07:00
01.06.2020
יום שני
13:30-08:30
קמפוס תל אביב

יום למידה של המחלקה להוראה - נדחה למועד לא ידוע

מיועד לסגל המדריכים הפדגוגיים ומנחי הכניסה להוראה בחדר 424
01.06.2020 בשעה 13:30-08:30