22.06.2020
יום שני
13:30-12:00
קמפוס תל אביב

קונצרט יבול סטודנטים 3 - נדחה

מיועד לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך מוזיקלי באודיטוריום     יבול סטודנטים סטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי בביצועים חיים ליצירות מופת   יום רביעי 22.6.2020 16:00-14:30 באודיטוריום   הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולעשות בצילומים אלו שימוש באתר המכללה או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע נותן את הסכמתו לכך.  
22.06.2020 בשעה 13:30-12:00
22.06.2020
יום שני
17:45-16:15
קמפוס תל אביב

קונצרט סדנת ניצוח תואר ראשון - נדחה

מיועד לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך מוזיקלי ב 418
22.06.2020 בשעה 17:45-16:15