25.06.2020
יום חמישי
15:00-07:00
קמפוס תל אביב

יריד דוכנים - בוטל

מיועד לכל באי המכללה בחצר הקדמית
25.06.2020 בשעה 15:00-07:00
25.06.2020
יום חמישי
17:00-12:00

כנס היצגי פרויקטים בתוכנית לתואר שני בהוראה ולמידה בקמפוס אילת

מיועד לסטודנטים ולחברי סגל בתוכנית בקמפוס אילת
25.06.2020 בשעה 17:00-12:00
25.06.2020
יום חמישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

הפסקה פעילה - בוטל

מיועד לכל באי המכללה בחצר הקדמית
25.06.2020 בשעה 14:30-13:30
25.06.2020
יום חמישי
14:20-13:40
קמפוס תל אביב

בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל והחוג למקרא - 25.6.2020 - נדחה

פתוח לכל באי המכללה ולקהל הרחב בחדר 432
25.06.2020 בשעה 14:20-13:40