04.08.2020
יום שלישי
11:30-08:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"א

04.08.2020 בשעה 11:30-08:00
20.10.2020
יום שלישי
15:30-14:00

טקס פתיחת שנת הלימודים בקמפוס אילת

אוכלוסיית יעד: שנה א' בתואר ראשון באילת מקום: קמפוס אילת אחראי: קמפוס אילת
20.10.2020 בשעה 15:30-14:00