25.05.2020
יום שני
קמפוס תל אביב

תשלום למבחן מימד

25.05.2020 בשעה
27.07.2020
יום שני
17.10.2020
שבת
26.10.2020
יום שני
14:30-13:15
קמפוס תל אביב

יום בטיחות במעבדות המדעים

אוכלוסיית יעד: סגל החוג לביולוגיה מקום: מעבדת טבע - 207 אחראי: ד"ר יותם ציפר ברגר
26.10.2020 בשעה 14:30-13:15