31.05.2021
יום שני
11:30-07:30

סיור מדעים: על שרקרקים מקננים ועל החי והצומח בחוף הים

סיור לתוכנית ביולוגיה לבית הספר העל-יסודי שנה א-ב ד"ר משה נתן
31.05.2021 בשעה 11:30-07:30
31.05.2021
יום שני
15:30-07:30

סיור מדעים: על שרקרקים מקננים ועל החי והצומח בחוף הים

סיור לתוכנית ביולוגיה לבית הספר העל-יסודי שנה ג ד"ר משה נתן
31.05.2021 בשעה 15:30-07:30