02.06.2021
יום רביעי
15:00-07:00

אגודת הסטודנטים: בזאר 2.6.2021

02.06.2021 בשעה 15:00-07:00
02.06.2021
יום רביעי
14:15-13:15
אולם ג'
02.06.2021
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי - יבול סטודנטים

אוכלוסיית יעד: כל תלמידי הפקולטה מקום: אודיטוריום + אולמות א'+ ב' אחראי: ד"ר יפעת שוחט
02.06.2021 בשעה 16:00-14:30