04.08.2020
יום שלישי
11:30-08:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"א

04.08.2020 בשעה 11:30-08:00
17.06.2021
יום חמישי
14:20-13:40
קמפוס תל אביב