30.10.2022
יום ראשון
23:59-00:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"ג

30.10.2022 בשעה 23:59-00:00
20.11.2022
יום ראשון
11:30-10:00

שיח גלריה: מן האדמה | גלית פגוט

מן האדמה - גלית פגוט הגלריה לאומנות במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס לוינסקי ניהול: ד״ר איריס לוי אוצר התערוכה: ד״ר חוסני אלח׳טיב שחאדה אולם ד, קמפוס לוינסקי   ״כאומנית היוצרת מן האדמה קיימת בי תשוקה ואף חובה להעביר את החיבור לאדמה באמצעות חקר וגילוי מתמיד.
20.11.2022 בשעה 11:30-10:00
20.11.2022
יום ראשון
14:30-13:30