30.10.2022
יום ראשון
23:59-00:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"ג

30.10.2022 בשעה 23:59-00:00
22.11.2022
יום שלישי
13:45-12:00

קמפוס וינגייט: פתיחת פעילויות הספורט - אליפות הקמפוס בפריזבי

  בדשא גיל, קמפוס וינגייט הכניסה חופשית
22.11.2022 בשעה 13:45-12:00