30.10.2022
יום ראשון
23:59-00:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"ג

30.10.2022 בשעה 23:59-00:00
29.12.2022
יום חמישי
14:00-13:00

דיקנט הסטודנטים: טקס הענקת תעודות לסטודנטים מצטיינים

  טקס הענקת תעודות הצטיינות לסטודנטים ולסטודנטיות שהראו מצוינות אקדמית בשנת הלימודים תשפ"ב  בטקס יוענקו תעודות הצטיינות למצטייני נשיאת המרכז האקדמי ודיקנית הסטודנטים שציוניהם הם הגבוהים ביותר בתוכנית הלימודים שבה הם לומדים     האירוע פתוח
29.12.2022 בשעה 14:00-13:00
29.12.2022
יום חמישי
19:30-18:00

מועדון הספר: על השראה ועל מעבר ממציאות לבדיון. מרצה: יעל שכנאי

על השראה ועל מעבר ממציאות לבדיון | יעל שכנאי הסופרת יעל שכנאי תדבר על מקורות ההשראה לספריה "ילד רע" ו"חדר חושך" ותדון בתהליך היצירתי ובבחירות האומנותיות של המחברים    
29.12.2022 בשעה 19:30-18:00