מדריך אינטראקטיבי למשתמש ב-

MOODLE

כדי להתחיל להשתמש במדריך הכלים האינטראקטיבי. הגדירו את מטרות הקורס ובחרו את הכלים והמשאבים הזמינים בהתאם.

ברצוני להציג תוכן ומידע
ברצוני לאפשר שיתופיות ליצירת תכנים בקרב כל הסטודנטים כשכל סטודנט תורם את חלקו ובנוסף לאפשר למידה עצמית.
ברצוני לתקשר עם הסטודנטים ולאפשר להם לתקשר עם המרצה ובינם לבין עצמם.
ברצוני לעקוב אחר התקדמות הסטודנטים בקורס באמצעות מתן ציונים והערכה לפעילויות השונות.
למידע נוסף והדרכה על הכלים ניתן לפנות במערכת הפניות בכתובת help.levinsky.ac.il