יום הנביא סבלאן חג הצלב חג הצלב (אורתודוקסים) יום הולדת הנביא מוחמד חג המולד חג המולד (אורתודוקסים) חג ההתגלות חג ההתגלות (אורתודוקסים) יום הנביא אלח'דר אלאסרא ולמעראג' חג הבשורה חג הבשורה (אורתודוקסים) חג הדקלים חג הדקלים (אורתודוקסים) | חג הפסחא (אורתודוקסים) יום שישי הגדול יום שישי הגדול (אורתודוקסים) חג הפסחא חג הפסחא (אורתודוקסים)v צום הרמדאן צום הרמדאן | יום נבי שועייב צום הרמדאן צום הרמדאן צום הרמדאן | חג העלייה השמימה צום הרמדאן צום הרמדאן | עיד אלפיטר עיד אלפיטר חג העלייה השמימה (אורתודוקסים) חג פנטקוסט חג פנטקוסט חג פנטקוסט (אורתודוקסים) עיד אלאדחא עיד אלאדחא ראש השנה ההג'רית