אירוע מעמת (דיבייט) בתכנית מורים עולים

ביום שלישי, 31.1.17, במסגרת קורס יהדות, בתכנית מורים עולים, התקיים אירוע דיבייט בשאלה 'תוכנית לימודים – חובה או רשות?' הנושא עלה בעקבות שיעורים בקורס בנושא מדינה יהודית ודמוקרטית ותכנית הלימודים של משרד החינוך 'תרבות יהודית-ישראלית'. כל האירוע נוהל על ידי הסטודנטים. שמונה סטודנטים הכינו נאומים בני שלוש דקות של 'בעד' ו'נגד'. אחת הסטודנטיות הנחתה את האירוע ושאר הסטודנטים שימשו קהל שופט שמילא טופסי הערכה לכל אחד מהדוברים. יש לציין שחלק מהדוברים הגיעו לארץ רק בשנתיים האחרונות, וכמעט כולם סיימו אולפן שבועות ספורים לפני תחילת שנת הלימודים הנוכחית. ההתרגשות הייתה גדולה, וקל היה לראות שנעשתה עבודת הכנה רצינית. הסטודנטים הגיעו עם רשימות טיעונים בפסקאות דו-לשוניות, והשכילו להפנות בטיעוניהם גם לחומר שלמדו בקורסים אחרים במהלך הסמסטר. לקראת סוף הדיבייט ניתנה זכות דיבור לקהל, ולא נותר סטודנט שלא דיבר. חלקם אף חלקו דילמות באשר לבחירת בתי הספר שבהם לומדים או ילמדו ילדיהם. תחושת המסוגלות והסיפוק היו גדולות והאירוע היווה סיום חגיגי לסמסטר ראשון – ראשון ללימודים במכללה, ראשון ללימודים בארץ וראשון ללימודים בעברית! בהצלחה לכולם!