דרושה מורה ללשון בהרצליה – 11.12.2018

דרושה מורה ללשון

בחטיבת ביניים בהרצליה

היקף משרה: כשני שליש משרה בתקן של משרד החינוך.

נא לשלוח קורות חיים למייל:

hb-smadar-her-s@kishurim.k12.il

טלפון: 09-9556064