דרושות גננות משלימות בקרית אונו – 29.7.2021

דרושה גננת משלימה לשתי קבוצות משרד החינוך בגן פרטי מדהים, בקרית אונו.

אפשרות גם לחמישה ימים בשבוע

מוכר לסטאג'

לפרטים מעין 0548010822