דרושים מורים וסטאז'רים של גידול ביה"ס ויציאה של מורות לניהול

דרושים מורים וסטאז'רים של גידול ביה"ס ויציאה של מורות לניהול

– מורות לשפה ומתימטיקה כיתות גבוהות.

– מורות  הקניית הקריאה – גן,א,ב ( יש לנו חט"צ)

– מורות לאנגלית.

– מחנכות

רינת שטינמץ ולטר 0526338467