דרושים מחנכים ומורים מקצועיים ברעננה – 3.7.2019

בית ספר יסודי צומח ברעננה
מחפש מחנכות ומחנכים לכיתות א',ב',ג',ד ומורות/מורים מקצועיים
בתחום האומנות, מוסיקה, אנגלית ומדעים.

המעוניינות/המעוניינים יפנו

לטל סמדר מנהלת

052-7032244