דרושים מחנכים לכיתות תקשורת במתי"א לוד – 28.7.2021

למתי"א במעל"ה (לוד) דרושות/ים לשנה"ל תשפ"ב

מחנכות/ים לכיתות תקשורת

(עבודה עם תלמידים על הרצף האוטיסטי בבתי ספר רגילים )

יש ליצור קשר עם ענבל שמש 052-3258146

קו"ח למייל: i-a@actcom.net.il