דרוש/ה מורה ממלא/ת מקום לכיתה ב' לשנת הלימודים הבאה בכפר הירוק – 13.6.2019

לבית הספר הדמוקרטי בכפר הירוק – ׳מקום לגדול׳

דרוש/ה

מורה ממלא/ת מקום לכתה ב׳ לשנת הלימודים הבאה, מתחילת ספטמבר.

המעוניינים מוזמנים לשלוח קורות חיים

לשולי – מנהלת בית הספר למייל: makomltrio@gmail.com