הזמנה להשתתפות בתחרות הלחנת שירי המשורר רוני סומק

 

לתקנון התחרות ולפרטים על הגשת מועמדות >>

הזמנה מעוצבת לתחרות הלחנה

מכללת לוינסקי לחינוך שמחה להכריז על תחרות הלחנת שירים לשנת תשפ"ב

התחרות פתוחה לכלל הסטודנטים במכללה

לוח הזמנים של התחרות:

25.2.2022 המועד האחרון להגשת שיר מולחן

17.3.2022-28.2.2022 התכנסות ועדת השיפוט

22.3.2020 הכרזה על שמות המועמדים העולים לגמר

31.5.2022 אירוע הגמר בבית היוצר

התחרות נושאת פרסים כספיים:

זכייה במקום הראשון תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 3,000 ₪

זכייה במקום השני תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 2,000 ₪

זכייה במקום השלישי תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 1,000 ₪

 

הפרסים יוענקו למלחיני היצירות השיריות, אשר זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בגמר התחרות כמלגות לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב וסכום הזכייה יקוזז משכר הלימוד לשנה זו. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב, הסכום יקוזז מתשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יוענק הפרס כהמחאה לפקודתו.

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון התחרות בכל עת.

הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולהשתמש בצילומים אלה באתר המכללה או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע, נותן את הסכמתו לכך.

הנכתב בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 

בהצלחה!