ארז ביטון - צילום רענן כהן

הזמנה להשתתפות בתחרות הלחנת שירי משורר הבית לשנת תשע"ט ארז ביטון

מכללת לוינסקי לחינוך שמחה להכריז על תחרות הלחנת שירי משורר הבית לשנת תשע"ט

התחרות פתוחה לכל הסטודנטים הלומדים במכללת לוינסקי לחינוך

 

 

24.3.2019 המועד האחרון להגשת שיר מולחן

31.3.2019-26.3.2019 התכנסות ועדת השיפוט

2.4.2019 הכרזה על שמות המועמדים העולים לגמר

19.5.2019 אירוע הגמר בבית היוצר

 

התחרות נושאת פרסים כספיים*:

זכייה במקום הראשון תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 2,500 ₪

זכייה במקום השני תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 1,500 ₪

זכייה במקום השלישי תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 1,000 ₪

 

לתקנון התחרות** >>

*הפרסים יוענקו למלחיני היצירות השיריות, אשר זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בגמר התחרות, כמלגות לימוד לשנת הלימודים תשע"ט וסכום הזכייה יקוזז משכר הלימוד לשנה זו. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט, הסכום יקוזז מתשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יוענק הפרס כהמחאה לפקודתו.

**המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון התחרות בכל עת.

 

הנכתב בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים.

הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולעשות בצילומים אלו שימוש באתר המכללה ו/או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע, נותן את הסכמתו לכך.

 

בהצלחה!

 

ארז ביטון - צילום רענן כהן

ארז ביטון

 

תמונה של שני שרעבי, הזוכה בגמר תחרות הלחנת שירי משוררת הבית לשנת תשע"ח

שני שרעבי, הזוכה במקום הראשון בתחרות הלחנת משוררת הבית לשנת תשע"ח