תמונה מהכינוס

הכינוס הראשון של מרכז ארצי מהות – שותפות חינוכית בין ההורים לבין צוותי חינוך מגמות עכשוויות ועתידיות

הכינוס המחקרי הארצי הראשון של מרכז מהות לידע, מחקר ופיתוח בתחום תקשורת  משפחות-מערכת החינוך התקיים ב- 8.10.2018 במכללה.

היום כולו הוקדש לשיתוף  בידע המחקרי, לחשיפת פרויקטים ייחודיים ולכתיבת מסמכי מדיניות.

camera

לתמונות מהכינוס

scroll_icon

לדבר הנשיאה

scroll_icon

לחוברת הכנס

תמונה מהכנס