תמונה מהטקס

טקס הענקת תואר בוגר בהוראה .B.Ed תעודת הוראה – הכשרת אקדמאים

ב-5.6.2018 התקיים טקס הענקת תואר בוגר בהוראה .B.Ed, תעודת הוראה – הכשרת אקדמאים.

scroll_icon
דבר הנשיאה,
פרופ' מיכל בלר
לאלבום התמונותלצילומי מגנטים

 

 

שמות המצטיינים בטקס תואר ראשון והכשרת אקדמאים בקמפוס תל-אביב

שםשם מסלולהצטיינות
הררי ליהיגן הילדים לחינוך המיוחד והרגילהצטיינות יתרה
עמרם נטליגננות 0 – 6הצטיינות יתרה
יערי חןיסודי א'-ו'הצטיינות יתרה
פרץ שירעל יסודי ז'-י'הצטיינות יתרה
כהן נועהעל יסודי ז'-י'הצטיינות יתרה
גרשון אורבין מסלולי א'-י"בהצטיינות יתרה
אלבוחר יהודהרב גילאי ג'-י'הצטיינות יתרה
מנוברפיקר גלבין מסלולי א-יב על יסודי ז'-י'הצטיינות יתרה
בן סדון גליהבין מסלולי גן-י"בהצטיינות יתרה
קרקר קחלון סתובין מסלולי א'-י"ב ויסודי א'-ו'הצטיינות יתרה
קפלון-פרישוף יעלבין מסלולי א'-י"בהצטיינות יתרה
פיטרו הילהיסודי א'-ו'הצטיינות יתרה
תירם שניגן הילדים לחינוך המיוחד והרגילהצטיינות
מלול מיטלגן הילדים לחינוך המיוחד והרגילהצטיינות
קפר נויגננות 0 – 6הצטיינות
קיסר רעותגננות 0 – 6הצטיינות
עוז קורליסודי א'-ו'הצטיינות
מולא סיוןיסודי א'-ו'הצטיינות
גלר תימוריסודי א'-ו'הצטיינות
גוידל שמריתעל יסודי ז'-י'הצטיינות
בן שמעון לינויעל יסודי ז'-י'הצטיינות
בוטנרו אריאלבין מסלולי א'-י"בהצטיינות
כהן עינבבין מסלולי א'-י"בהצטיינות
משה שיררב גילאי ג'-י'הצטיינות
ג'ייקובס נאוהבין מסלולי גן-י"בהצטיינות
קוביצקי נטעבין מסלולי גן-י"בהצטיינות
יצחק הדרבין מסלולי א'-י"ב ויסודי א'-ו'הצטיינות
שטראוס רובינזון קרןעל יסודיהצטיינות

תמונה מהטקס