תמונה מהטקס

טקס הענקת תואר בוגר בהוראה .B.Ed תעודת הוראה – הכשרת אקדמאים

ב-5.6.2018 התקיים טקס הענקת תואר בוגר בהוראה .B.Ed, תעודת הוראה – הכשרת אקדמאים.

scroll_icon
דבר הנשיאה,
פרופ' מיכל בלר
לאלבום התמונות לצילומי מגנטים

 

 

שמות המצטיינים בטקס תואר ראשון והכשרת אקדמאים בקמפוס תל-אביב

שם שם מסלול הצטיינות
הררי ליהי גן הילדים לחינוך המיוחד והרגיל הצטיינות יתרה
עמרם נטלי גננות 0 – 6 הצטיינות יתרה
יערי חן יסודי א'-ו' הצטיינות יתרה
פרץ שיר על יסודי ז'-י' הצטיינות יתרה
כהן נועה על יסודי ז'-י' הצטיינות יתרה
גרשון אור בין מסלולי א'-י"ב הצטיינות יתרה
אלבוחר יהודה רב גילאי ג'-י' הצטיינות יתרה
מנוברפיקר גל בין מסלולי א-יב על יסודי ז'-י' הצטיינות יתרה
בן סדון גליה בין מסלולי גן-י"ב הצטיינות יתרה
קרקר קחלון סתו בין מסלולי א'-י"ב ויסודי א'-ו' הצטיינות יתרה
קפלון-פרישוף יעל בין מסלולי א'-י"ב הצטיינות יתרה
פיטרו הילה יסודי א'-ו' הצטיינות יתרה
תירם שני גן הילדים לחינוך המיוחד והרגיל הצטיינות
מלול מיטל גן הילדים לחינוך המיוחד והרגיל הצטיינות
קפר נוי גננות 0 – 6 הצטיינות
קיסר רעות גננות 0 – 6 הצטיינות
עוז קורל יסודי א'-ו' הצטיינות
מולא סיון יסודי א'-ו' הצטיינות
גלר תימור יסודי א'-ו' הצטיינות
גוידל שמרית על יסודי ז'-י' הצטיינות
בן שמעון לינוי על יסודי ז'-י' הצטיינות
בוטנרו אריאל בין מסלולי א'-י"ב הצטיינות
כהן עינב בין מסלולי א'-י"ב הצטיינות
משה שיר רב גילאי ג'-י' הצטיינות
ג'ייקובס נאוה בין מסלולי גן-י"ב הצטיינות
קוביצקי נטע בין מסלולי גן-י"ב הצטיינות
יצחק הדר בין מסלולי א'-י"ב ויסודי א'-ו' הצטיינות
שטראוס רובינזון קרן על יסודי הצטיינות

תמונה מהטקס