תמונה מהטקס

טקס הענקת תואר שני מוסמך בחינוך .M.Ed מוסמך בהוראה M.Teach תואר שני בטיפול במוזיקה M.A.A.T

ב-7.6.2018 התקיים טקס הענקת תואר שני מוסמך בחינוך .M.Ed מוסמך בהוראה M.Teach תואר שני בטיפול במוזיקה M.A.A.T

scroll_iconcameracamera
דבר הנשיאה פרופ' מיכל בלרלאלבום התמונותלצילומי מגנטים   

 

שמות המצטיינים בטקס תואר שני בקמפוס תל-אביב

שםשם מסלולהצטיינות
לוסקי אושרתהוראה ולמידההצטיינות יתרה
בורשטין עינתחינוך בגיל הרךהצטיינות יתרה
דלל מיהחינוך לשוני בחברה רב תרבותיתהצטיינות יתרה
השילוני ורדיתחינוך מוזיקליהצטיינות יתרה
גולן קרןחינוך מיוחדהצטיינות יתרה
פלדמן קרןטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקההצטיינות יתרה
רימון איהטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקההצטיינות יתרה
זהבי לימורעל יסודיהצטיינות יתרה
ראובני יעלהוראה ולמידההצטיינות
זלצר שולמן אילההוראה ולמידההצטיינות
היינריך שניחינוך בגיל הרךהצטיינות
ברקוביץ שמחהחינוך בגיל הרךהצטיינות
ארמן גליתחינוך לשוני בחברה רב תרבותיתהצטיינות
ברוק שירליחינוך לשוני בחברה רב תרבותיתהצטיינות
לגון רוזנבאום שרוןחינוך מוזיקליהצטיינות
גלעד שאולחינוך מוזיקליהצטיינות
גולדשטיין רותםחינוך מיוחדהצטיינות
לגזיאל שניחינוך מיוחדהצטיינות
בוסין קרןטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקההצטיינות
שוורצמן מיכלעל יסודיהצטיינות
שניאור אודליהעל יסודיהצטיינות

 

תמונה מהטקס