כניסה לעולם ה-Neuroeducation – אפרת לוצאטו בהרצאה מתוך כנס מופ"ת – שבוע "אקדמיה-קהילה" בהכשרת המורים

כניסה לעולם ה-Neuroeducation – אפרת לוצאטו

אפרת לוצאטו בהרצאה מתוך כנס מופ"ת – שבוע "אקדמיה-קהילה" בהכשרת המורים. בשנים האחרונות הולך ומתחזק הקשר בין מדעי המוח וחינוך. ההרצאה מציגה את התפתחותו של תחום ידע חדש, neuroeducation, את הסיבות להתפתחותו ואת תרומתו כפי שבאה לידי ביטוי בתחומים שונים הנוגעים באופן ישר ועקיף בתהליכי למידה והוראה.