תמונה מהכנס

כנס חינוך ופוליטיקה

camerascroll_icon
לאלבום התמונותלחוברת הכנס

 

 

 

 

 

כנס חינוך ופוליטיקה שנערך ביום 30/4/18 במכללת לוינסקי לחינוך, כינס את מיטב החוקרים בנושא לשיח מרתק בדילמות השונות העולות מתוך עיסוקם של מורים ומורות בסוגיות פוליטיות שנויות במחלוקת בבתי הספר.
לקראת הכנס ערכה מכללת לוינסקי לחינוך סקר שמטרתו לבחון עמדות כלפי השיח בכיתות הלימוד בנושאים שנויים במחלוקת בקרב מורים, הורים ותלמידי תיכון וכן לבחון קשרים בין עמדות אלה לבין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ופוליטיים. מהסקר עלה כי באופן חד-משמעי, רוב הציבור בישראל מעוניין לקיים שיח פתוח בנושאים אלה: 74% מהבוגרים ו-86% מהתלמידים חושבים שצריך לעסוק בנושאים הללו. עם זאת, הסקר הראה כי קיימת מחלוקת לגבי אופני הדיון בכיתות: רוב הבוגרים, המורים והתלמידים חושבים שצריך לקיים דיון ללא הבעת דעה של המורה ובוודאי לא תוך כדי נסיון לשכנע את התלמידים. עוד הראה הסקר כי ככל שמדובר באוכלוסיה חילונית המעידה על עצמה כבעלת עמדה פוליטית שמאלנית, כך היא נוטה להסכים עם הצורך בדיון אותנטי וישיר הכולל הבעת עמדה אישית של המורה וככל שמדובר באוכלוסיה דתית יותר ובעלת עמדות פוליטיות ימניות – כך היא נוטה לא להסכים לכך.

בכנס השתתפו שתי החוקרות המובילות בחקר החינוך הפוליטי בארה"ב, פרופ' פאולה מקאבוי ופרופ' דיאנה הס. החוקרות הציגו מחקר מעמיק וארוך טווח שניהלו ושפורסם בספר שכותרתו: "The Political Classroom". ממצאי המחקר מעידים על חשיבות קיומו של דיון בנושאים פוליטיים בכיתות הלימוד בבתי הספר, משום שדיונים מהסוג הזה, המתנהלים באופן מקצועי תורמים להתפתחותם של התלמידים כאזרחים מלאים ופעילים בחברה דמוקרטית.

במסגרת הכנס נערך פאנל בהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר מהאוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופ' מאג'ד אלחאג' מהמרכז לרב-תרבותיות וחקר החינוך באוניברסיטת חיפה, פרופ' ענת זוהר מהאוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות חינוכית, מר אייל רם ממינהל עובדי הוראה במשרד החינוך וד"ר עליזה בלוך מכללת לוינסקי לחינוך. הדיון בפאנל, בהנחיית מר ירון לונדון, עורר עניין רב משום שעסק בסוגיות הבוערות בשיח הציבורי בעת האחרונה, בהם תהליכי הדתה בבתי הספר, הצורך בחינוך לרב-תרבותיות ועוד.
בנוסף, התקיימו דיונים מקבילים בארבע סוגיות מרכזיות בהשתתפות הקהל ובהנחייתם של חוקרים מתחום החינוך הפוליטי: דיון אחד עסק בדילמה מערכתית-חינוכית ובחן את השאלה – מהו תפקיד בית הספר בשיח הפוליטי? דיון זה הונחה על ידי גב' לימור ברמן הרמס ממחוז תל אביב במשרד החינוך ועל ידי ד"ר אוהד דוד ממכללת לוינסקי לחינוך; דיון שני עסק בדילמה פדגוגית בהכשרת מורים ובחן את השאלה – מהו מקומו של החינוך הפוליטי בהכשרת מורים? דיון זה הונחה על ידי ד"ר ניר מיכאלי מאורנים המכללה האקדמית לחינוך ועל ידי ד"ר תמי ראובני, ממכללת לוינסקי לחינוך; דיון שלישי עסק בדילמה פוליטית-חינוכית ובחן את השאלה – מה תפקידה של המדינה ברגולציה של החינוך הפוליטי בבתי הספר? דיון זה הנחו מר אדר כהן מהאוניברסיטה העברית וד"ר עידו גדעון ממכללת לוינסקי לחינוך; הדיון הרביעי עסק בדילמה חברתית-תרבותית ובחן את השאלה – מה ההשלכות של העידן הדיגיטלי על פוליטיזציה בחינוך? הדיון הונחה על ידי מר אבי ורשבסקי מחברת MindCET וד"ר ישי מור ממכללת לוינסקי לחינוך.

 

תמונה מהכנס