כשבית המדרש פוגש סטודנטיות "דרשניות"…

 

כשבית המדרש פוגש סטודנטיות "דרשניות"…

על הרקע הפילוסופי והתיאולוגי לאפליית האישה!
 
 
 
 
בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל — סיכום המפגש שנערך ב-20.3.2017
"כשבית המדרש פוגש סטודנטיות דרשניות"
 

בית המדרש נערך החודש במתכונת מיוחדת במפגש עם סטודנטיות בשיעור במחשבת ישראל. כיאה למפגש אחרון לפני חג הפסח, עסקנו בתקופת העבדות במצרים ובהתאם לנושא השיעור הודגש פועלן של הנשים באותה תקופה קשה. פרופ' עמירה ערן ערכה השוואה בין שלושה מדרשים המספרים כיצד 'הנשים הצדקניות' של אותו דור דאגו להעמיד צאצאים לבין סיפור מיניאטורי על אחד מחכמי התלמוד.
בקריאה מדוקדקת של הסיפורים, תוך כדי דו שיח עם הסטודנטיות, עמירה הראתה כיצד בכל אחד מהמקורות עומדות זו מול זו תפיסות מנוגדות של זוגיות ומיניות. מדרש אחד מספר כיצד בנות ישראל היו דואגות לבעליהן, העבדים, מבשלות להם דגים, רוחצות את רגליהם ומוצאות דרך להיות אתם גם כאשר ידעו שפרעה גזר: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". מדרש שני מתאר כיצד בסיטואציה הזאת השתמשו הנשים במראות שלהן ככלי במשחק המקדים. מדרש שלישי מספר על כך שעמרם, אביו של משה, גירש את אמו כשהוא שמע את גזרתו של פרעה, אבל חזר והתחתן אתה בעקבות דבריה של בתו הבכורה מרים. הסיפור המיניאטורי התלמודי מציג את רבי חיא בר רב אשי, שגם שנים אחרי שהפסיק להתייחד עם אשתו המשיך להתפלל "הרחמן יצילנו מיצר הרע". כששמעה אשתו את התפילה, היא החליטה להתחפש לזונה ולהעמיד אותו בניסיון. רבי חיא לא עמד בו.
בכל אחד מהמקורות יש מקום לחשוב שמטרת הזוגיות והמיניות היא אך ורק אינסטרומנטלית: העמדת צאצאים. במדרשים העוסקים במצרים הקורא מבין שאולי בסיטואציה קיצונית זו לא היה מקום לחיי משפחה. עמרם אף מסיק את המסקנה ההגיונית ומתגרש. רבי חיא בר אשי כנראה מחזיק בעמדה זו ולכן הוא שואף לחיי פרישות וממאן להתנחם גם כאשר אשתו מגלה לו שהיא זו שהוא שכב אתה. לעומת זאת, בכל מדרש מוצגת עמדה נגדית שלפיה לזוגיות ולמיניות ערך חיובי עצמאי. הסיפור על רבי חיא הוא טרגדיה בסופו של דבר כי הוא אינו מקבל את עמדתה של אשתו שאף ניסתה לשכנע אותו שיחסי האישות במסגרת הנישואים אינם חטא. המדרשים מציגים את בנות ישראל המפתות את בעליהן כנשים צדקניות שבזכותן נגאלו ישראל ומן המראות שלהן נעשה הכיור במשכן ה'. בסופו של דבר, על פי המדרש, עמרם מכיר בצדקת טענותיה של בתו מרים שלפיהן עליו להמשיך ולקיים חיי משפחה. וכמובן, לולא דבריה משה רבנו לא היה נולד…