ילד פסנטר

לטקס פתיחת שנת הלימודים תשע”ח והענקת מלגות הצטיינות

לטקס פתיחת שנת הלימודים תשע”ח והענקת מלגות הצטיינות
ביום ראשון 22 באוקטובר 2017
בשעה 9:00 באודיטוריום המכללה

לאחר הטקס יתנהלו הלימודים כסדרם
החל מהשעה 10:00
על פי מערכת השעות האישית של כל סטודנט
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
הנהלת מכללת לוינסקי לחינוך

טקס