מחפשים מחנכים.ות

מחפשים מחנכים.ות
לבי"ס יסודי צומח , ייחודי ודו לשוני
במושב בית חנן.
מחנכים.ות לכיתות א-ה
הוראה בצמד
כיתות קטנות
צוות תומך שהוא משפחה
הזדמנות לבניית תוכנית לימודים
קו"ח ניתן לשלוח ל: info.zarkor.org