מסלול תזה בתוכנית התואר השני בחינוך לגיל הרך

חדש: מסלול תזה* בתואר השני בחינוך בגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך

הלומדים במסלול ילוו על ידי מיטב המרצים ובבוא העת יוכלו להמשיך בדרך אקדמית לדוקטורט בתחום.
בראש המסלול עומדת ד"ר קלודי טל ומשך הלימודים בו כשנתיים. התוכנית לתואר שני בחינוך בגיל הרך מיועדת לגננות, למורים ולבעלי תפקידים במערכת החינוך שרוצים להתקדם לתפקידי הובלה, ריכוז והדרכה בתחום הגיל הרך מתוך גישה אקדמית-מחקרית עדכנית.
graduation
המועצה להשכלה גבוהה אישרה למכללת לוינסקי לחינוך להפעיל מסלול תזה בתוכנית "חינוך בגיל הרך" לתואר שני M.Ed., נוסף למסלול הקיים: תוכנית ללא תזה. האפשרות למסלול עם תזה סוללת לסטודנטים נבחרים את הדרך לחשיבה מתקדמת ופורצת דרך בחינוך ובבוא העת ללימודי דוקטורט. בתום השנה הראשונה ללימודים בתוכנית יאותרו סטודנטים מצטיינים, שעמדו בציון גבוה בקורסים המתודולוגיים ובקורס הסמינריוני, ובעקבות המלצת מנחה הסמינריון ולאחר ראיון קבלה מיוחד, יוצע להם להמשיך במסלול עם עבודה מחקרית לתזה, שהיא עבודה מעמיקה ומורחבת. הסטודנטים שיצטרפו למסלול התזה ילמדו בשנה השנייה ללימודיהם כמה קורסים ייחודיים לתזה, כולל סדנת ליווי ייחודית לתזה, בשיתוף עם סטודנטים מתכניות תואר שני נוספות במכללה, שאושרו אף הן למסלול עם תזה.
התוכנית "חינוך בגיל הרך" מיועדת לבוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 ומעלה, בעלי תעודת הוראה עם ותק של שלוש שנים בהוראה לפחות. קבלתם תותנה בין השאר גם בעמידה בראיון אישי ובהמלצות שיתקבלו. לימודי התואר השני בתוכנית "חינוך בגיל הרך" מדגישים את חשיבות הלמידה לאורך החיים המקצועיים של המורים ואת הקשר הבלתי נפרד בין מעשה ההוראה והתאוריות החדשניות ביותר בתחום החינוך. הלימודים מממשים את רעיון 'המורה כחוקר', ומכשירים את הסטודנטים הלומדים בו לחקור את עבודתם כדי להבין טוב יותר את הפרקטיקה שלהם.
התוכנית לתואר שני "חינוך בגיל הרך" על שני מסלוליה בנויה על ההנחה שהגננת במערך החינוכי במדינת ישראל במרבית המקרים מתפקדת כמנהלת המוסד החינוכי. לכן חשוב מאוד להעניק לה את הידע והיכולות להוביל, לבחון ולחקור את סביבתה הארגונית (הצוות), ההתפתחותית (הילדים) והמערכתית (ההורים, הקהילה והמוסדות המוניציפליים) כדי להעמיק, להרחיב ולקדם את יוקרת תפקידה בקרב מערכת החינוך ובקרב הקהילה שהיא פועלת בה. תואר שני מחקרי עם תזה בתוכנית "חינוך בגיל הרך" מאפשר לגננת להתפתח ולהתמקצע בתחומים ההתפתחותיים בגיל הרך, בארגון וניהול, בחקירת סביבתה ובטיפוח מנהיגות לקידום שינוי במערכת החינוך.
במסלול ללא תזה עומד במוקד התוכנית פרויקט יישומי בהיקף של 40 עמודים (כגון תכנון תוכנית לימודים, מודל הערכה, או יזמה חינוכית המלווה במחקר מצומצם). במסלול עם תזה יכתבו הסטודנטים עבודת מחקר רחבה ומעמיקה (בהיקף של 60 עמודים). בשני המסלולים יתחילו הסטודנטים בתכנון הפרויקט או עבודת הגמר לקראת סיום שנת לימודיהם הראשונה, ויעסקו בהם במהלך שנת לימודיהם השנייה. הקורסים והסמינריונים שבהם ישתתפו הלומדים יסייעו לתכנון המחקר או הפרויקט ולביצועם. הקורסים בשיטות מחקר יהוו בסיס תוכני, מחקרי ומתודולוגי לתכנון הפרויקט ולביצועו, וסדנאות הליווי של הפרויקט או של עבודת הגמר יאפשרו לסטודנטים להרחיבם בהדרגה. לכל סטודנט מנחה אישי ומקצועי לאורך תהליך העבודה והכתיבה של הפרויקט או עבודת התזה. כחלק מסיוע זה מעודדת המכללה למידה חברתית באמצעות כלים טכנולוגיים חדשניים המאפשרים לסטודנטים לקיים קשר רציף זה עם זה ועם המרצים שלהם בכל תקופת הלימודים.
מועמדים בעלי תואר M.Ed. ללא תזה שסיימו את לימודיהם בשנים קודמות יוכלו להתקבל למסלול התזה עם ציון גמר של 95 לפחות, לאחר עמידה בראיון קבלה בפני הוועדה והמצאת מסמך התקשרות עם אחד המנחים. ועדת הקבלה תבדוק, בין השאר, את יכולת הלמידה העצמאית של המועמדים, את יכולתם להבין מאמרים מחקריים באנגלית ברמה גבוהה ואת יכולת הכתיבה האקדמית שלהם.
התוכנית מצטרפת לתכניות נוספות לתואר שני בחינוך M.Ed. שבהן אישרה המועצה להשכלה גבוהה מסלול עם תזה: הוראה ולמידה, חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית וחינוך מוזיקלי.
_________________________
*  המסלול אושר להפעלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.