סדנאות חג ומועד בנושא "חג פורים"

ביום שני, 29.1.17, התכנסו 120 סטודנטיות בשנה ב' של הגיל הרך, מרצי הקורס "חג ומועד" והמדריכות הפדגוגיות לשעתיים מלאות של שמחת-למידה. צוהרי הלמידה נפתחו בשני משתאות מלווים בכיבוד ובדברי המרצים הדיסציפלינריים: עמירה ערן, אור מרגלית, קלאודיה גלושנקוף, גתית הולצמן. לאחר מכן התקיימו ארבע סדנאות מרתקות שאליהן נערכו המרצים בעבודה משותפת עם המדריכות הפדגוגיות: מירי ישראלי, אורלי ליכט וייניש, אורית מועלם, תמר שוהם גואטה, אורה סגל דרורי.
הסטודנטיות בחרו מבעוד מועד סדנה אחת מארבע סדנאות עשירות, שעסקו בזוויות השונות של חג הפורים: מוסיקה, קרנבל, פוליטיקה ויחסי מגדר. הסטודנטיות למדו בכיתות מעורבות של השנתון, ולבסוף חזרו לכיתות-האם של ההדרכה הפדגוגית לעיבוד מושכל מסכם.
הייתה אווירה של חגיגה, של למידה אחרת, של חיבור מבורך בין המרצים הדיסציפלינריים לבין המדריכות הפדגוגיות בהיבטים של חקר ההתנסות עם תיווך משמעותי להתנסות עצמה.

Mishte-2

Mishte-3