קול קורא לתפקיד ראש(1) החוג להיסטוריה בפקולטה הרב-תחומית במכללת לוינסקי לחינוך

תיאור החוג 2
החוג להיסטוריה בפקולטה הרב-תחומית במכללת לוינסקי לחינוך מושתת על תפיסת עולם הרואה את הוראת ההיסטוריה כנדבך משמעותי בחינוכם של התלמידים בבית הספר העל-יסודי. לימודים
אלה פותחים לתלמידים צוהר להתרחשויות שקרו בעבר במקומות שונים בעולם ומאפשרים להקנות להם תובנות על מקומם בעולם וברצף ההתפתחות האנושית הן כפרטים, הן כחברה. לפי תפיסת החוג
לימודי היסטוריה הם דרך להבין תהליכים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים שעיצבו את העבר ומשפיעים על ההווה. החוג להיסטוריה במכללת לוינסקי לחינוך מכוון ליצור עוגן אידיאי, תרבותי,
זהותי וחינוכי לכל תחומי הדעת הכלולים בהכשרת מורים.
מתוך כך הציפייה היא שההוראה בחוג תתבסס על ידע אקדמי רחב ועדכני, על תפיסה תרבותית רחבה וכן על הוראה חדשנית ומשמעותית המשלבת טכנולוגיות מתקדמות.
החוג להיסטוריה פועל באישור המל"ג ומיועד לסטודנטים המתמחים בהוראת היסטוריה בבית הספר העל-יסודי (בכיתות ז-י) במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך B.Ed. ובמסגרת הסבת אקדמאים להוראה.
בנוסף להוראה במסגרת החוג, בהיקף של 26 ש"ש כחלק מלימודי התואר הראשון בחינוך, החוג גם מעניק שירותי הוראה למכינה הקדם-אקדמית וכן מפעיל לימודי הרחבת הסמכה בגיאוגרפיה למורים בפועל.

דרישות התפקיד
• תואר שלישי )דוקטור(, בהתמחות באחד מתחומי ההיסטוריה המפרסם בתחום.
• ידע וניסיון נרחבים, מוכחים ועדכניים בהוראה ובמחקר בתחום הדעת.
• ידע וניסיון בפיתוח תוכניות לימודים.
• היכרות טובה עם תפיסות והשקפות המנחות את הוראת התחום במערכת החינוך.
• ראייה אינטגרטיבית ויכולת ליצור שיתופי פעולה בין-תחומיים לצורך עדכון תוכנית החוג, תוך שמירה על תוכני ליבה והעשרתם באמצעות תכנים נוספים.
• ניסיון בחינוך ובהוראה ובהוראת תחום הדעת בבתי הספר.
• ניסיון בריכוז ובניהול קבוצת מרצים/מנחים.
• ניסיון ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים )משרד החינוך, מפמ"רים רלוונטיים, יוזמי תוכניות לימודים אקדמיות, רשויות, בתי ספר, קהילה, מחוזות(.
• יכולת מוכחת לפתח יחסי אנוש תקינים.
• יכולת מוכחת לנהל מערכות יחסים תקינות עם סטודנטים.
• שליטה בטכנולוגיות מידע ובשימוש בהן בהוראת ההיסטוריה ובחקר שלה.
• נכונות להשתתף בפורומים שונים של המכללה.
• נכונות להשתתף בפורמים/בכנסים אקדמיים ולייצג את תחום ההיסטוריה במכללה ומחוצה לה.
• השתתפות בקורס ניהול לבעלי תפקידים במכללה, על פי דרישות ההנהלה ובהתאם לצרכים שונים.


1 הכתוב בלשון זכר מתייחס לנשים ולגברים. הפנייה מיועדת לחברי הסגל האקדמי במכללת לוינסקי לחינוך.
2 ייתכנו שינויים כפוף לשינויים מבניים וארגוניים במכללה.

תיאור התפקיד
• אחריות כוללת לניהול החוג, הכוללת עדכון ופיתוח תוכניות לימודים, פיתוח החוג בהתאם לרוח המכללה ולצורכי מערכת החינוך והערכת ההתנהלות בחוג ברמת תוכנית הלימודים וברמת איכות ההוראה.
• אחריות כוללת לגיבוש חזון החוג, כולל הצבת יעדים ופיתוח אסטרטגיות להשגתם ולהערכתם.
• אחריות לבניית המערכת בתחומי הפעילות של החוג, ולניהול הסדר השוטף של לימודי החוג במסגרות השונות שלו.
• אחריות לחברי הסגל המלמדים בחוג – גיוס, קליטה וחניכה של חברי סגל חדשים, הערכת חברי סגל וקידומם האקדמי-המחקרי, טיפול בבעיות משמעת של חברי סגל.
• אחריות לתמיכה בסטודנטים ובחברי הסגל.
• קיום ועדות קבלה למועמדים וכן סיוע לגיוס סטודנטים מתאימים לחוג.
• אחריות למעקב אחר הישגי סטודנטים בהתמחות, לרבות התאמתם להוראה, נוכח ביצועיהם בהתנסות בהוראה.
• עידוד לפיתוח קורסים חדשניים ויצירתיים ולהנגשת מקורות ידע אוניברסליים לחברי הסגל ולסטודנטים, כולל למידה מרחוק ולמידה מתוקשבת.
• ארגון וניהול ישיבות צוות בהתייחסות לסוגיות הייחודיות של החוג.
• השתתפות בישיבות של מועצת הפקולטה.
• קיום קשר שוטף עם דיקן הפקולטה הרב-תחומית בענייני הסטודנטים, חברי הסגל והתכנים הנלמדים בחוג.
• מיצוב החוג בעולם האקדמיה והכשרת המורים וקידום הנראות שלו באמצעי התקשורת העכשוויים.
• כפיפות ישירה לדיקן הפקולטה הרב-תחומית.

התפקיד מוצע לתקופה של עד שלוש שנים (השנה הראשונה היא שנת ניסיון) בהיקף של 4 ש"ש.

את המועמדות יש להגיש בדוא"ל  hr@levinsky.ac.il בצירוף המסמכים האלה: 
• קורות חיים.
• השקפת עולם חינוכית-מקצועית, המבטאת את חזונו ואת תפיסת התפקיד של המועמד (עד עמוד אחד).
• פרטים של שני ממליצים (הוועדה המראיינת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים נוספים).

לוועדת הקול הקורא יוזמנו מועמדים שעומדים בדרישות הסף לתפקיד.
התאריך האחרון להגשת המועמדות: 15.12.2019