בית ספר אליאנס ברמת אביב

בבית ספר אליאנס ברמת אביב מחפשים:

מורה למתמטיקה הגשה לבגרות חטע י-יב 3-5 יחל.

לפנות לאיריס הלפרין  050-8361838