הגשת מועמדות לתפקיד ראש החוג לערבית בפקולטה הרב-תחומית במכללת לוינסקי לחינוך

קול קורא לתפקיד ראש[1] החוג לערבית בפקולטה הרב-תחומית במכללת לוינסקי לחינוך

 

תיאור החוג לערבית[2]

החוג לערבית במכללת לוינסקי לחינוך מושתת על תפיסת עולם הרואה את השפה הערבית כמרכיב חשוב בהשכלתו של כל תלמיד במדינת ישראל, ומטרתו להכשיר מורים להוראת השפה הערבית בבתי ספר שבהם שפת ההוראה היא עברית.

החוג לערבית מיועד לסטודנטים המתכשרים להוראת ערבית בבית הספר העל-יסודי (בכיתות ז-י) במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך B.Ed. ובמסגרת הסבת אקדמאים להוראה. נוסף על הכשרה להוראה במסגרת החוג כחלק מלימודי התואר הראשון בחינוך, החוג מפעיל גם לימודי הרחבת הסמכה להוראת ערבית למורים בפועל.

 

דרישות התפקיד:

 • תואר שלישי (דוקטור) בשפה הערבית או בספרות ערבית
 • ידע נרחב ומוכח בתחום הערבית ובהוראתו
 • חזון חינוכי
 • ניסיון במחקר הכולל פרסומים מוכרים בתחום
 • ניסיון בחינוך ובהוראה
 • יכולת מחקר וכתיבה אקדמית
 • כושר ניהול וארגון וניסיון בריכוז וניהול קבוצת מרצים/חוקרים
 • יכולת מוכחת לעבוד בעבודת צוות להוביל עבודה שיתופית ומקצועית בצוות
 • יכולת מנהיגות
 • יכולת מוכחת לנהל יחסים תקינים עם סטודנטים
 • שליטה גבוהה בטכנולוגיות מידע, ובכללן יכולת מוכחת בפיתוח סביבות למידה משולבות טכנולוגיות מתקדמות
 • יכולת וידע בתחום פיתוח תוכניות לימודים והערכתן
 • ראייה מערכתית ויכולת לאגם את משאבי המכללה לקידום ולפיתוח החוג
 • השתתפות בפורומים שונים של הפקולטה הרב-תחומית ושל המכללה, וייצוג המכללה בפורומים חיצוניים

 

תיאור התפקיד:

 • אחריות לסגל האקדמי בחוג, כולל קליטה וחניכה של חברי סגל חדשים, הערכת חברי סגל, פיתוח מקצועי, עידוד יוזמות וקידום אקדמי של הצוות
 • אחריות לפיתוח תוכניות הלימודים השונות של החוג, ועידוד פיתוח של קורסים חדשניים ויצירתיים
 • צפייה בשיעורים של המרצים (לא רק בהקשר של קביעות ודרגה)
 • שיחות משוב עם המרצים, על בסיס משובי ההוראה, על בסיס התצפיות ועל בסיס מקורות מידע נוספים
 • אחריות לקידום תהליכים של הבטחת איכות אקדמית הנוגעת לתהליכי ההוראה-למידה וההערכה בחוג
 • פיתוח והערכה של תוכנית הלימודים במטרה לשפרה וטיפוח תוכניות אקדמיות אינטגרטיביות המשלבות יצירתיות
 • ניהול וקידום התפתחותם המקצועית של חברי הסגל בחוג
 • קידום תהליכים אינטרדיסציפלינריים ואינטגרטיביים בתוך החוג ומחוץ לו
 • קשר עם ראש התוכנית לבית הספר העל-יסודי כדי להבטיח את השתלבות הדיסציפלינה בהתנסות בהוראה ובתוכנית ההכשרה
 • ארגון ישיבות של סגל החוג בהתייחסות לבעיות הייחודיות של הסגל ובמגמה להעשיר את הסגל באמצעות עבודה משותפת וחשיבה יצירתית, תיאורטית ומעשית
 • קשר שוטף עם הסטודנטים בחוג וטיפול בבעיות הפרט
 • גיוס סטודנטים ופיתוח החוג
 • ייעוץ לסטודנטים בשילוב הדיסציפלינה בבית הספר העל-יסודי
 • קידום שיווקי ותקשורתי של החוג
 • השתתפות בישיבות מועצת הפקולטה הרב-תחומית וקשר שוטף עם הדיקן
 • קיום קשר שוטף עם דיקן הסטודנטים ועם מזכירות סטודנטים
 • השתתפות בקורס ניהול לבעלי תפקידים במכללה על פי דרישות ההנהלה ובהתאם לצרכים שונים
 • מטלות נוספות הקשורות לחוג

 

כפיפות: לדיקן הפקולטה הרב-תחומית

היקף המשרה: בין 2 ש"ש ל-4 ש"ש, בהתאם למספר הסטודנטים בחוג

התפקיד מוצע לתקופה של עד שלוש שנים (השנה הראשונה היא שנת ניסיון) עם אפשרות להארכה לקדנציה נוספת

 

להגשת מועמדות נא להעביר למנהלת משאבי אנוש, גב' ציפי גרומן, לדוא"לtsipigr@levinsky.ac.il  את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים.
 • השקפת עולם חינוכית-מקצועית, המבטאת את חזונו ואת תפיסת התפקיד של המועמד (עד עמוד אחד).
 • פרטים של שני ממליצים (הוועדה המראיינת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים נוספים).

 

לוועדת הקול הקורא יוזמנו מועמדים שעומדים בדרישות הסף לתפקיד.

התאריך האחרון להגשת המועמדות: 27.3.2020

 

[1]  הכתוב בלשון זכר מתייחס לנשים ולגברים.

[2]  ייתכנו שינויים כפוף לשינויים מבניים וארגוניים במכללה.