הגשת מועמדות לתפקיד דיקן הפקולטה לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך באמצעות ועדת איתור

ועדת איתור דיקן1 הפקולטה לחינוך

 

אנו מודיעים בזאת על פתיחת הליכים לאיתור מועמד לתפקיד דיקן הפקולטה לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך משנת הלימודים תשפ"א ואילך. דיקן הפקולטה לחינוך הוא חבר בהנהלת המכללה ונושא באחריות לניהול המחלקה להוראה, החוגים ותוכניות הלימודים בתואר הראשון ובתואר השני, לימודי תעודת ההוראה, לימודי הסבת אקדמאים להוראה וכניסה להוראה של מורים בתחומי החינוך וההדרכה.

 

תיאור התפקיד:

 • אחריות להוראה, לתוכניות הלימודים ולרמת ההוראה בפקולטה, לטיפול בסטודנטים ולניהול אדמיניסטרטיבי של הפקולטה.
 • התפקיד כפוף לרקטור המכללה והפעילות נעשית בתיאום עימו ועם נשיא המכללה.

 

תחומי אחריות:

 • התוויית מדיניות לפיתוח הפקולטה.
 • הכנת הצעות ותוכניות עבודה ופיתוח בהתאם לתוכנית האסטרטגית של המכללה ובתיאום עם פורום נמ"ר.
 • פיקוח על יישום מדיניות המכללה כפי שנקבעה בהנהלת המכללה.
 • פיקוח על ביצוע ההוראה בתוכניות ובחוגים, ועל מבנה התוכנית הכוללת על כל היבטיה – הגדרתה, בנייתה ושינויים שיש להכניס בה מעת לעת.
 • פיתוח קשרים ושותפויות עם גורמים בתוך המכללה ומחוץ למכללה, ומיצובה של הפקולטה כגורם מוביל ומשמעותי בחינוך ובהדרכה בארץ ובעולם.
 • מעורבות פעילה במאמצים להגדלת מספרי הסטודנטים.
 • הקפדה על התנהלות ההוראה על פי אמות מידה אקדמיות ופדגוגיות.
 • אחריות לסגל המרצים והמדריכים, לקידומו ולהשבחתו.
 • קליטת מרצים ומדריכים חדשים ומעקב אחר התקדמותם במערכת.
 • המלצה למינוי בעלי תפקידים בפקולטה, ומינוי בעלי תפקידים כפוף לתנאי הקול הקורא.
 • אחריות אקדמית לתהליכי מיון סטודנטים, קבלתם ומעקב אחר התקדמותם.
 • אחריות ליצירה של אווירת עבודה משתפת ותומכת, כולל הזרמת מידע שוטפת לכל באי הפקולטה.
 • ניהול תקציבי הפקולטה:
  • תכנון וניצול שעות הוראה שהוקצו לפקולטה על ידי משרד הרקטור (כפוף לסל שעות שנקבע על ידי הנהלת המכללה).
  • ניהול פעילויות אקדמיות בפקולטה על בסיס הקצאה תקציבית נתונה מראש.
  • בניית תקציב הפקולטה וניהולו השוטף.
 • אחריות ובקרה על פעילויות אקדמיות וקידומן, כגון:
  • כנסים.
  • סיורים לימודיים.
  • פעולות מיוחדות לפיתוח צוותי החוגים והתוכניות.
  • פעולות מיוחדות לסטודנטים בפקולטה.
 • מעורבות בשיווק הפקולטה וחיזוק המוניטין שלה.

——————————-

[1] כל הנכתב בלשון זכר מתייחס לגברים ולנשים.

 • ייצוג הפקולטה בבמות אקדמיות רלוונטיות בארץ ובעולם.
 • חברות בכל הוועדות והפורומים בפקולטה.
 • עמידה בראש הגופים האקדמיים בפקולטה:
  • ראש מועצת הפקולטה, שהיא מליאת ראשי התוכניות, החוגים והמחלקות בפקולטה.
  • ראש הפורומים האקדמיים בפקולטה, לדוגמה, פורום ראשי תוכניות לתואר שני, פורום מחקר וכדומה. באפשרות הדיקן להאציל תפקיד זה על חבר סגל אחר.

 

דרישות התפקיד:

 • תואר פרופסור, או בהליכים מתקדמים לקראת קבלת תואר פרופסור.
 • פעילות אקדמית בתחומי הוראה, הדרכה ומחקר.
 • ידע ומומחיות בתחום החינוך, המוכרים וידועים בקהילייה האקדמית.
 • ניסיון מוכח בניהול אקדמי ובניהול תקציבים בהלימה למדיניות המכללה ולתוכניות פיתוח.
 • יחסי אנוש טובים.
 • התחייבות לעבודה במכללה כמקום עבודה יחיד במשרה מלאה.
 • הכרת מערכת החינוך ומוסדותיה.
 • הכרת מכללת לוינסקי לחינוך – רצוי.
 • יכולת התבטאות טובה בעל פה ובכתב בעברית ובאנגלית.
 • נוכחות של לפחות ארבעה ימים מלאים במכללה.
 • חברות בהנהלת המכללה ושותפות בתכנון מדיניות המכללה.
 • אופק של 4 שנים לפחות למילוי התפקיד.

 

הגשת מועמדות:

המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד ישלחו קורות חיים ויצרפו שמות ופרטי התקשרות של שני ממליצים מתוך המכללה או מחוצה לה. המועמדות תוגש בדוא"ל אישי לנשיאת המכללה, פרופ' מיכל בלר: president@levinsky.ac.il. המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום שישי 27.3.2020.

 

הוועדה אינה מתחייבת להזמין לריאיון את כל הפונים והיא רשאית לפנות מטעמה למועמדים שלא הגישו מועמדותם לתפקיד.

 

הרכב2 ועדת האיתור לדיקן הפקולטה לחינוך:
נשיאת המכללה
רקטור המכללה
מנכ"ל המכללה
נציג הדיקנים
נציג המועצה האקדמית העליונה
נציג הסגל הבכיר במכללה

——————————-

2  הוועדה תמונה על ידי הנשיאה. ייתכנו שינויים בהרכב הוועדה.