דרושה מתמחה לספרות – 28.04.2022

לתיכון "אביב" ברעננה, דרושה מתמחה לספרות

היקף משרה 14 שעות

קורות חיים ניתן לשלוח לגילה מרקוביץ בכתובת: Gilushm@gmail.com