פיתוח מקצועי לדרגות קידום

פיתוח מקצועי לדרגות קידום במכללת לוינסקי מיועדות למורים המעוניינים להתפתח מבחינה מקצועית ולהתקדם בדרגות הקידום של אופק חדש ועוז לתמורה לדרגות 9-1 ועומדים בהנחיות החדשות של משרד החינוך בנושא זה.

על השתלמויות מורים במכללת לוינסקי – פיתוח מקצועי לדרגות קידום

מכללת לוינסקי לחינוך רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועי של המורה הבכיר במסגרת ההכשרה לעובדי הוראה. השתלמויות מורים המוצעות במכללה מדגישות היבטים של העצמה אישית, של העמקת היכולת להוביל ולהנהיג, של עבודת צוות ושל הבנת התרבות הארגונית.

ההשתלמויות דינמיות במהותן ומדגישות חשיבה פדגוגית עדכנית המותאמת לתהליך הלמידה ולצורכי הקבוצה.

הנושאים המרכזיים – פיתוח יוזמה חינוכית, חקר הפרקטיקה הפדגוגית, הובלת חדשנות בחינוך, חונכות ומנהיגות.


על קצה המזלג
2018-2017

 

דיאלוג עם הורים – במכללת לוינסקי לחינוך, בפסג"ה נתניה ובפסג"ה נהרייה

תאוריית שותפות הורים ומורים של אפשטיין מתבססת על המודל האקולוגי. בבסיס המודל התובנה החינוכית הרואה את המשפחה כמחנכת. השותפות בין הבית ובית הספר נדרשת מכך שהילד נושא איתו חוויות ואירועים משתי המסגרות ומעמת אותן בתודעתו. המורים זקוקים למיומנויות תקשורת מפותחות ומגוונות עם הילדים כמו גם עם הוריהם. תוכנית זו באה לתת מענה של תמיכה והכשרה שתעשיר את ארגז הכלים של המורים.

מטרות התוכנית:

  1. לשכלל את יכולות הדיאלוג התוך-אישיות והבין-אישיות: הרפלקטיבי, הנרטיבי, ההומני, האקדמי והפרקטי בזיקה לסביבות העבודה של המורה.
  2. לבנות תפיסת תפקיד של מורה-יוזם חוקר ולומד תוך דגש על שיח חינוכי הדדי עם הורים.
  3. להעמיק את מיומנויות החקר בדגש על גישת המחקר האיכותני ומגוון השיטות המחקריות הנגזרות ממנה.
  4. לגבש ולזכך עקרונות בפיתוח סביבות למידה הנשענים על אתיקה של אכפתיות ועל ידע עדכני בהוראה תומכת למידה משמעותית תוך הרחבת העמדה מהמערכתית-השיפוטית לעמדה אמפתית, חווייתית ורפלקטיבית.
  5. להתנסות במחקר ופיתוח בנושא רב-דיסציפלינרי והטמעתו במערכת הבית ספרית.

יום לימודים:
בימי שני בשעות 19:15-16:00 במכללת לוינסקי לחינוך
בימי ראשון בשעות 18:00-14:45 במרכז פסג"ה נתניה
בימי שלישי בשעות 19:15-16:00 במרכז פסג"ה נהרייה

 

מחשב"ה: מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת מתמטיקה – במכללת לוינסקי לחינוך

התוכנית המוצעת מתבססת על גישת הוראה שפועלת כיום בארה"ב ופותחה באוניברסיטת פיטסבורג בעקבות מחקר גדול שנעשה בשנות ה- 90.במחקרנמצא כי תלמידי חטיבות הביניים אשר למדו מתמטיקה בעזרת בעיות המכילות דרישות קוגניטיביות גבוהות, פתרו כל בעיה בכמה דרכים ונדרשו לנמק את דרכי הפתרון, הגיעו להישגים גבוהים יותר.

שיטת הוראה זו מתבססת על מודל 'חמש אבני יסוד' ונותנת מענה פרקטי לקידומה של הלמידה המשמעותית כפי שמשרד החינוך מגדיר כלמידה מעמיקה המדגישה פיתוח יכולות חשיבה והבנה, המטפחת לומדים עצמאיים, מעורבים ופעילים תוך חיזוק היבטים רגשיים, חברתיים וערכיים.

יום לימודים:
בימי שני בשעות 19:15-16:00 במכללת לוינסקי לחינוך

 

תרבות יהודית ישראלית: ארון הספרים היהודי – לא מה שחשבת במרכז פסג"ה רחובות

"תרבות יהודית ישראלית" היא מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מרכזיותה לעיצוב זהות בוגר מערכת החינוך באה לביטוי כבר בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי המגדירים את מטרות החינוך בישראל.

מטרת התוכנית היא עידוד יוזמות חינוכיות המביאות לידי ביטוי ומעשה את עולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חיי התלמידים בתוך ההקשר הישראלי הרחב.

מטרה זו הולמת את עיקרי התוכנית של משרד החינוך: הקניית ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם. כמו כן, התוכנית תעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות בחברה הישראלית.

יום לימודים:
בימי ראשון בשעות 19:15-16:00 במרכז פסג"ה רחובות 

 

תוכנית ייחודית לבעלי ידע בפדגוגיה חדשנית פיתוח יוזמה ומחקר בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות – בפסג"ה אילת

התוכנית נועדה להקנות למורה המומחה את הכלים לפיתוח ויישום יוזמות חינוכיות בתחום שילוב האייפד בהוראה ולמידה. חשיבה יצירתית, תוך שימוש בסדר חשיבה גבוה היא מאבני היסוד של יזמות חינוכית, הובלת שינוי ופתרון בעיות. כדי להביא לשינוי משמעותי, צריך להכיר דרכי פדגוגיה חדשניות המשלבות טכנולוגיה חדשה בצורה מיטבית. התוכנית תזמן למורים בדרגות 9-2 קרקע לפיתוח יוזמות בית-ספריות ייחודיות שיאפשרו ויעודדו תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של המורה בבית הספר ותחשוף את המורה לכלים שבאמצעותם יוכל להוביל תהליכי שינוי בסביבה החינוכית שהוא פועל בה, תוך איתור הזדמנויות לבניית קשרים וחיבורים לתהליכים המתרחשים בסביבה החינוכית הרחבה.

יום לימודים:
בימי חמישי בשעות 19:15-16:00 במרכז פסג"ה אילת

 

עיקרי התוכנית

צוות

ראש התוכנית

ד"ר סיגל חן

יעוץ והרשמה

דוא"ל:
dargot@levinsky.ac.il

טלפון:
03-6901619