על התוכנית התמחות באוטיזם

תוכנית מקצועית המאפשרת התמקצעות בתחום האוטיזם בגישה אינטגרטיבית.

התוכנית מפגישה את הלומדים עם אנשי מקצוע מומחים באוטיזם, מהמובילים בארץ בשדה החינוך, הטיפול והמחקר.

התוכנית עוסקת במגוון נושאים: אפיונים ייחודיים של האוטיסטים בקבוצות הגיל השונות; ההיבטים הרפואיים והנירופסיכולוגיים של הלקות; גישות טיפוליות מוכרות וחדשות; היכרות עם מאפיינים וצרכים במישור החברתי-מיני של אנשים על הספקטרום; עבודה עם ההורים והמשפחה.

מטרות התוכנית

 • להכיר אבחנות ותהליכי אבחון בדגש על הסוגיות העכשוויות
 • להכיר שפות וגישות טיפוליות להבנת הלקות והטיפול באמצעותן
 • להקנות כלים מקצועיים נרחבים המאפשרים לאנשי המקצוע לתת מענה מתאים, אישי וייחודי
 • לפתח גישה רחבה ועל-תחומית הנשענת על ידע ועל יצירת אינטגרציה חינוכית וטיפולית לטובת כל ילד ואדם
 • להתעדכן במחקרים חדשים שנעשו בתחום

תכנים

תוכנית לימודי התמחות באוטיזם כוללת הרצאות, דיונים, ניתוחי מקרים ושיח קבוצתי.

בסמסטר הראשון הלימודים מתמקדים בסקירת האבחנה ותהליכי האבחון, השתנותם לאורך השנים בדגש על הסוגיות העכשוויות, וכן היכרות והבנת האפיונים הייחודיים של האוטיסטים. בין השאר יילמדו נושאים אלה:

 • היבטים רפואיים ונירופסיכולוגיים של הלקות, תחלואה נלווית וטיפול תרופתי
 • תחומי ההתפתחות השונים להבנת צרכים, קשיים ויכולות ייחודיות
 • קבוצות הגיל השונות ומעגל החיים הכולל, תוך סקירת האתגרים והשלבים האופייניים לכל קבוצת גיל, מינקות ועד בגרות
 • מסגרות חינוכיות בתחום המיוחד ובחינוך הרגיל, וכן תחום השילוב, התיווך והזכאויות במוסדות המדינה השונים

בסמסטר השני הלימודים מתמקדים בהיכרות עם שפות וגישות טיפוליות שונות, מהוותיקות והמוכרות יותר (ABA, DIR, TEACCH, CBT) ועד לגישות עדכניות, כמו ESDM, ויסות חושי, טיפולים בתחומי ההבעה והיצירה, טיפול הבעה באמצעות הקלדה ועוד. בין השאר יילמדו נושאים אלה:

 • עקרונות משותפים לגישות השונות וכן עקרונות ייחודיים ונבדלים
 • עבודה עם ההורים והמשפחה, הבנת הקשיים והתהליכים שהם חווים ומתן כלים בתחום
 • התחום החברתי-מיני – המאפיינים והצרכים הנגזרים
 • פיתוח גישה רחבה על-תחומית, הנשענת על ידע ויצירת אינטגרציה חינוכית וטיפולית לטובת כל ילד ואדם

יועצת אקדמית

ד"ר יעל קמחי, מרכזת לשעבר של תוכניות ארציות בלקויות מורכבות במשרד החינוך. מנהלת לשעבר של ביה"ס יחדיו ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך.

הכרה בגמולים לרפורמה ולשנת שבתון

לתוכנית אישור הכרה לאופק חדש בהיקף 60 שעות בפועל

עיקרי התוכנית

ראש התוכנית

יעל לויאל

מזכירות

טלפון:
03-6902482

דוא"ל:
limudyhemshech@levinsky.ac.il

מומלץ להקדים להירשם, מספר המקומות מוגבל.

פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום נרשמים.