למי מיועדים לימודי אוטיזם?

הקורסים מתאימים לאנשי טיפול, לאנשי חינוך ולאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי ולהורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
מדובר בקורסים בודדים או סדרת קורסים קצרים  המקנים ידע והכשרה יישומית הניתנת על ידי מומחים בתחומים הכרחיים לעבודה עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי.

המרצים מומחים בתחומים שונים בתוך הספקטרום האוטיסטי, כל מרצה מעביר את הקורס על פי תחום מומחיותו

 

סדנאות מקבץ

חברות על הספקטרום – פיתוח מיומנויות חברתיות

ד"ר ענת קסירר

תיאור הקורס ומטרותיו
הבנת מצבים חברתיים והשתתפות במשחק או בשיחה הם אתגרים יומיומיים לתלמידים עם אוטיזם באופן כללי ובפרט במציאות מורכבת של ריחוק חברתי. הקורס עוסק בהבנת סוגיות בהתפתחות חברתית ובפיתוח מיומנויות חברתיות של ילדים על הספקטרום האוטיסטי. התערבות חברתית מותאמת לתלמיד ולבני גילו משפרת את התפקוד החברתי ואת ההתמודדות עם סיטואציות מורכבות כמו גם את המוטיבציה שלו ואת הנאתו החברתית. מטרת הקורס לפתח את ארגז הכלים של הלומד בטכניקות מגוונות להתערבויות חברתיות. כל זאת תוך הבנת ההקשר למקום שהילד נמצא בו, לגילו ולהבנתו החברתית. נכיר מודלים שונים ממחקרים עדכניים לתוכניות התערבות חברתית ונתנסה בטכניקות מגוונות לעבודה חברתית.

אוכלוסיית היעד
הקורס מתאים להורים, לאנשי טיפול, לאנשי חינוך ולאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

מבנה הקורס: 10 שעות

חמישה מפגשים בימי ראשון בשעות 20:30-19:00

מיניות על הספקטרום –חינוך מיני ואוטיזם

יפעת גרשנוביץ

תיאור הקורס ומטרותיו
התנהגות מינית-חברתית נורמטיבית ובריאה עשויה להוות אתגר יומיומי לתלמידים עם אוטיזם.  ילדים ומתבגרים עם אוטיזם מתקשים פעמים רבות להכיל את התכנים, להתמודד עם המסרים, להבין התנהגות מינית-חברתית מתאימה מהי, מהו מרחב פרטי ומהו ציבורי, מיהו זר ומיהו מוכר ועוד. קשיים אלה ואחרים עלולים לא רק לפגוע בזכויותיהם, אלא אף לחשוף אותם להתנהגויות מיניות בלתי-מותאמות, למצבי ניצול ופגיעה.

מטרת הקורס היא לסייע במתן מענה חינוכי וטיפולי הן לילדים ומתבגרים עם אוטיזם, הן לסביבה המשפחתית, החינוכית והטיפולית שלהם, במטרה לאפשר מימוש זכויותיהם בתחום המיני-חברתי באופן בריא, מותאם ומוגן, תוך הימנעות ממצבי ניצול, סיכון ופגיעה. כל זאת תוך הבנת ההקשר לגיל, רמת התפקוד והמאפיינים הייחודיים של הילד. נכיר תיאוריות, מודלים וגישות התערבות שונות המסייעות בקידום השיח על מיניות בריאה.

 

אוכלוסיית היעד
הקורס מתאים להורים, לאנשי טיפול, לאנשי חינוך ולאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

מבנה הקורס: 10 שעות

חמישה מפגשים בימי ראשון בשעות 20:30-19:00

קריאה על הספקטרום – מאחורי המילים האותיות והצלילים 

ד"ר יעל קמחי

תיאור הקורס ומטרותיו
ילדים עם אוטיזם מתמודדים עם קשיים בתחום הלימודי ולעיתים קרובות נחשבים לתת-משיגים בתחום זה. אחד התחומים המורכבים הוא תחום האוריינות בכלל, ובעיקר הבנת הנקרא והנשמע. הקורס עוסק בניצני אוריינות (השלבים הראשונים של האוריינות), ראשית הקריאה והבנת הנקרא של ילדים על הספקטרום האוטיסטי. מטרת הקורס להעשיר את ארגז הכלים של הלומד בדרכים מגוונות להתערבויות מבוססות מחקר בתחומים אלה בקרב ילדים עם אוטיזם. מומלץ לתרגל התערבות בתחום ניצני אוריינות/קריאה/הבנת הנקרא לתלמיד או לקבוצה על פי העקרונות הנלמדים בקורס ועל פי טכניקות ההתערבות שנלמדו בו.

 

אוכלוסיית היעד
הקורס מתאים להורים, לאנשי טיפול, לאנשי חינוך ולאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

 

מבנה הקורס 10 ש"ש

חמישה מפגשים בימי שני בשעות 20:30-19:00

ויסות חושי בגיל הרך בקרב ילדים עם התפתחות תקינה ובקרב ילדים על הרצף האוטיסטי

ד"ר אנהליה שפר

תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס עוסק בנושאים כגון הכרת מושגים ועקרונות באינטגרציה סנסורית ובוויסות חושי, הכרת מערכת החושים כבסיס להתפתחות, הבנת ההשפעות ההתפתחותיות בתחומים סנסורים ומוטוריים על תפקודים בחיי היום יום של הילד (משחק, אינטראקציה, למידה ועוד). כמו כן, נכיר מושגים בתחום האיזון החושי-מוטורי של הילד על הרצף האוטיסטי, איתור מוקדי כוח וחוזק ועוד.

מטרת הקורס היא לפתח כלים להבנת השפעות התפתחותיות בתחומים סנסורים ומוטוריים על תפקודים בחיי היום יום של הילד – משחק, פעילויות יומיומיות ולמידה. נכיר דרכים לאיסוף מידע והתערבויות התורמות להתפתחות החושית-תנועתית.

 

אוכלוסיית היעד
הקורס מתאים להורים, לאנשי טיפול, לאנשי חינוך ולאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

מבנה הקורס: 10 שעות

חמישה מפגשים בימי ראשון בשעות 20:30-19:00

התבגרות עם מוגבלות – תהליך המעבר לבגרות של מתבגרים וצעירים עם אוטיזם

ד"ר מינה רז

תיאור הקורס ומטרותיו:
הקורס עוסק בתקופת ההתבגרות והבגרות  כפי שהיא נחווית בחייהם של צעירים עם מוגבלות בכלל וצעירים עם אוטיזם בפרט, ויחשוף את האתגרים וההזדמנויות הגלומות בשלב זה. נלמד כיצד לתמוך במתבגרים בכל הקשור לבחירה וקבלת החלטות בחייהם, כיצד לסייע בתהליך החשוב של חקירה ועיצוב תמונת חייהם העתידית ומה הדגשים שיש לשים בדרך להגשמתה. מטרת הקורס היא לצייד את אנשי המקצוע וההורים בתפיסות, ידע וכלים יישומיים ומבוססי מחקר, שפותחו במיוחד לעבודה בשדה עם מתבגרים וצעירים, בתחומי חיים שונים כגון שירות צבאי/לאומי, השכלה ועבודה, השתתפות ומעורבות חברתית, ועצמאות בחיי היום יום.

 

מטרות הקורס:

  1. להכיר את האתגרים שמתבגרים וצעירים עם אוטיזם מתמודדים איתם בתהליך המעבר לבגרות.
  2. לחשוף את הלומדים למשתנים תוך-אישיים, בין-אישיים וסביבתיים המנבאים הצלחה בתהליך המעבר לבגרות.
  3. ללמוד מודל התערבות ותמיכה אפקטיבי הכולל כלים פרקטיים ליישום מיידי.

 

אוכלוסיית היעד:
הקורס משמעותי עבור אנשי מקצוע בתחומי חינוך טיפול שיקום ורווחה, העובדים עם בני נוער וצעירים עם מוגבלות בכלל ואוטיזם בפרט. כמו כן הקורס ייתן מסגרת התייחסות ומידע רלוונטי להורים בהתנהלות מול מסגרות החינוך והרווחה ובדגשים שיש לשים כהורים למתבגרים עם מוגבלות.

מבנה הקורס: 10 שעות

חמישה מפגשים בימי שני בשעות 20:30-19:00

 

מי אני? פיתוח זהות עצמית בבית ובכיתה

ד"ר ענת קסירר ושחר בר-יהודה

 

תיאור הקורס ומטרותיו
אחת הדילמות המשמעותיות שצוותי חינוך והורים לתלמידים עם אוטיזם מתמודדים איתן כלקות לא-נראית, היא תהליך חשיפת הלקות בתוך התא המשפחתי – בפני התלמיד עצמו, האחאים והמשפחה הקרובה, ומחוצה לו – בפני בני הגיל, קבוצת השווים, תלמידי הכיתה והקהילה.

הקורס יבחן את הגורמים השונים המשפיעים על תהליך החשיפה, באמצעות היכרות עם תהליכים שחוו הורים ובוגרים עם אוטיזם, למידת התיאוריות המרכזיות בתהליכי התפתחות והבניית זהות עצמית ובחינת תהליכי חשיפה ישימים.

מטרת הקורס להבנות היכרות עם תהליכי פיתוח ובניית זהות עצמית בהתפתחות תקינה ובאוטיזם, להקנות כלים יישומיים לתהליך הגילוי של האבחנה ברמה האישית ובמעגלים רחבים, לדון בסוגיות במעגל החיים המעוררות את השיח על האבחנה.

 

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד לאנשי טיפול, להורים ולעובדי הוראה בחינוך הכללי והמיוחד המלווים תלמידים עם אוטיזם.

 

מבנה הקורס: 10 שעות

חמישה מפגשים בימי ראשון בשעות 20:30-19:00


ממליצים

"הקורס הפגיש אותנו, הורים לילדים על הספקטרום, עם אנשי מקצוע וטיפול (קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, מורות לחינוך מיוחד ועוד) ויצר שיח פתוח, מפרה ומרגש בין כל חברי הקבוצה, זאת לצד מתן ידע מקצועי ונרחב וכלים פרקטיים ומדויקים.
תודה גדולה לד"ר ענת קסירר שבסבלנות אינקץ ובגישה חיובית ואוהדת ידעה לתת מענה לכל שאלותינו והשכילה לייצר מסגרת חמה ומכילה עבור כולנו.
הקורס מלא בכל טוב, נהניתי מכל רגע והפקתי ממנו המון.
אני מגיעה מרחוק, מאזור הצפון, ובהחלט היה שווה את המאמץ! מחכה כבר לקורס הבא.
תודה רבה על הכל."

לילך, אמא לילד בן 10 על הספקטרום

"הקורס היה מרתק ומלא כל טוב. ענת מעבירה את הקורס בצורה חווייתית , אישית ומלאה רגש. יצאתי מהקורס עם כלים פרקטיים לעבודה היום יומית שלי. ממליצה בחום"

צילי אפרת

סיוון וורונסקי

"כולי גאווה להיות בוגרת מחזור ראשון בקורס חברות על הספקטרום – התערבות חברתית. כבוגרת הקורס, אני ממליצה עליו מאוד!!!
החומר הנלמד מועבר בדרך מאוד יסודית ומעמיקה. ד"ר ענת קסירר מעבירה את השיעורים הצורה מעניינת, מרתקת ומרגשת. כאמא לילד על הרצף האוטיסטי, הקורס תרם לי משמעותית."

לילך דניאל

"החומר שהועבר בקורס היה מבוסס על ידע מקצועי שתורגם מיד למעשה עושר של הצעות שכללו לא מעט מערכי שיעור שנהניתי להביא וליישם ולנסות לאורך הסמסטר. המשתתפים בקורס הם הורים לילדים על הספקטרום וגורמים מטפלים במסגרות השונות במגזר היהודי ובמגזר הערבי. השילוב הוליד תובנות, זוויות ראיה נוספות וראיה יותר רחבה של העבודה עם הילדים וכמובן.
רגעים מרגשים לכולנו. מחכה כבר לקורס הבא"

צילי אפרת

צילי אפרת