למי מתאימה התוכנית?

הבחירה בהתמחות זו מתאימה לסטודנטים הומניסטיים, אוהבי אדם, המעוניינים להיות מורים אחרים, מורים מובילים ומנטורים לתלמידים.

הבוחרים בהתמחות זו הם אנשים רחבי אופקים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם הכלליות ולהעשיר אותן במיומנויות רכות, זאת לצד היותם מורים מקצועיים לאחד מתחומי הדעת שיבחרו: לשון עברית, ספרות, מקרא, היסטוריה, ערבית.

המטרות שלנו

ילדים ובני נוער זקוקים לדמות שיוכלו לפנות אליה כשהם יודעים שייענו בגובה העיניים. מנטור שיבין אותם, ייעץ להם ויענה להם גם על השאלות הקשות ביותר, בין היתר, בנושאים פוליטיים וחברתיים.

נושאים אלו, שאינם בהכרח נדרשים לבחינות, הם משמעותיים וחשובים במיוחד במציאות הישראלית המורכבת שאנו חיים בה.

הקשר האישי בין המורה לתלמידים לא נוצר רק מחוץ לכיתה בשיחות אישיות, אלא מתגבש ממש בתוך המרחב הכיתתי, הודות לדיונים מעמיקים בנושאים שונים ומורכבים.

מטרת ההתמחות הכללית בחינוך הומניסטי היא לחשוף את הסטודנטים למגוון נושאים ותחומים בלתי-פורמליים ולאפשר להם לחקור, להעמיק ולסגל מיומנויות וכלים שאינם בשגרת תהליך ההכשרה להוראה.

לצורך כך נחשוף את הסטודנטים למגוון תחומים שמהם יבחרו שלוש חטיבות מתוך החטיבות המוצעות בהתמחות, שבהן יעמיקו וירכשו כלים ומיומנויות:

חינוך פיננסי

חשיפה לעולם הפיננסי, להקשרו האישי-המשפחתי, לחשיבות של ידע זה לחינוך, ולאופן שבו אפשר לשלבו בהוראה.

הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד בתחום זה, כגון ריבית, הלוואות, משכנתאות, יכירו את עולם הבנקאות ואת אופן ההתנהלות איתו, יכירו את שוק ההון ואת השפעתו על חייהם.

נוסף על כך, יידונו במסגרת קבוצת קורסים זו גם נושאים של ניהול התקציב האישי או המשפחתי. הסטודנטים ילמדו את האופן שבו משווים בין הלוואות שונות, חישוב החזרי משכנתה, ההצמדות השונות הנוהגות במשק ועוד.

חינוך פוליטי ורב-תרבותיות

חשיפה לתחום החינוך הפוליטי שיעסוק בדת ומדינה, הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, מבט אזורי על גיוון תרבותי בחברה הישראלית והשפעותיו, קבלה והכלה של השונה (ייחודי למסלול זה), אקטיביזם חברתי ועוד.

התכנים יותאמו להוראה בבתי ספר על-יסודיים ויענו לאתגרים העומדים בפני שכבת גיל הנעורים. הבוחרים בחטיבה זו ייהנו מלימודים נוספים בתחום המקרא, הספרות העברית ולימודי הסביבה.

חינוך מכיל

שיפור הידע, המיומנויות ותחושת המסוגלות של הסטודנטים להוראה מותאמת (דיפרנציאלית) בכיתת-האם שבה הם מלמדים, תוך דגש על מתן מענה לשונות בין התלמידים.

במסגרת החטיבה יילמדו עקרונות של הוראה בכיתה דיפרנציאלית, הכוללים אסטרטגיות של ניהול כיתה, ניתוח התנהגות, הוראה מותאמת ועוד.

ניהול במערכת חינוך

עיסוק במשמעות הזהות המקצועית של המנהל. הלמידה תפרוס את הקשרי המשמעות הרחבים של המנהל. הראשון בהם הוא זהותו כמנהיג ערכי המוביל בקהילה הבית ספרית שיח עמוק ודינמי ביחס לחינוך וערכים במעגלי ההתייחסות של פרט, חברה ותרבות. בתחום המנהיגות הפדגוגית ייבחנו תפיסות ופרקטיקות של פיתוח מקצועי של צוות ההוראה. כמו כן, ייבחנו תהליכי הובלה העוסקים בפיתוח תרבות הערכה, ביזמות וחדשנות וכן בהיבטים של מינהל חינוכי. העיסוק בהיבטי הניהול השונים ייעשה בזיקה להשוואה שבין ניהול למנהיגות נושאת משמעות.

פסיכולוגיה חיובית בחינוך

עיסוק בתיאוריות שמהן צמחה הפסיכולוגיה החיובית, בחשיבותה ובמקומה בעידן המאופיין בטכנולוגיות מתקדמות ובאי-ודאות הולכת וגוברת.

הקורסים יעסקו בהכרת התפיסה, בפיתוח קשיבות (מיינדפולנס), ובפרקטיקות ליישום בהקשרים חינוכיים מגוונים, כגון הוראה בכיתה, הובלת והדרכת צוותים, שיפור אקלים בקבוצות חברתיות (והתמודדות עם אלימות), וביישומה בהקשרים פורמליים ובלתי-פורמליים.

עיקרי התוכנית

מזכירות סטודנטים:
03-6902499

טלפון למתעניינים:
03-6901690

<< פברואר 2023 >>
אבגדהוז
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4