תואר שני בחינוך מוזיקלי עם תעודת התמקדות ריתמיקה: מוזיקה, תנועה ויצירתיות

ההיבט הקינסתטי של המוזיקה (1 ש"ש)
הקשר בין מוזיקה לתנועה מעורר עניין מחודש בשנים האחרונות והוא נושא לדיון בדיסציפלינות שונות כגון בלשנות, פסיכולוגיה, פילוסופיה ומדעי המוח. מחקרים עדכניים מדגישים את תפקידה המרכזי של התנועה הגופנית בתפיסת המוזיקה ובביצועה. בקורס נסקור היבטים תאורטיים שונים של סוגיית הקשר שבין מוזיקה לתנועה גופנית. נוסף לדיונים בחומר התאורטי הקורס יכלול התנסויות מחקריות סביב שאלות מחקר רלוונטיות לנושא הקורס כגון תגובות תנועתיות למוזיקה אצל ילדים, השפעת מחוות המנצח על איכות הביצוע של המקהלה, השפעת התנועה במרחב על לימוד השיר. מחקרי זוטא אלה עשויים לשמש גרעין לפרויקט סיום או לעבודת תזה של הסטודנטים בסיום התואר. מיועד גם למסלול האם.

סדנת ריאליזציה (1 ש"ש)
ריאליזציה (Plastique animee), היא תחום הריתמיקה הנותן ביטוי ליצירתיות של המשתתפים אשר עובדים באנסמבל תנועה סביב יצירות מוזיקליות מתקופות ומז'אנרים שונים. באמצעות תנועה במרחב המשתתפים ימחישו ויפרשו את היצירות המוזיקליות תוך העמקת הרגישות לקשר בין מוזיקה לתנועה והעשרת הרפרטואר התנועתי ככלי ביטוי למתרחש במוזיקה. תוצרי הסדנה אשר יציגו ערך אומנותי ורמת ביצוע גבוהה יועלו על הבמה בקונצרט אנסמבלים/סדנאות ביצוע.

קורס מתקדם בריתמיקה ובסולפג' ריתמי (2 ש"ש)
תחום הריתמיקה המהווה את הליבה של גישת דלקרוז, עוסק בלימוד מרכיבי המוזיקה השונים באמצעות המחשה והתנסות בתנועה. תהליך הלימוד מקדם את היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות, הפיזיות והחברתיות באמצעות תרגילים מגוונים של קואורדינציה, תגובה מהירה ואלתור המבוצעים תוך אינטראקציה בין חברי הקבוצה. בין מטרות הקורס: פיתוח יכולת הבעה בביצוע המוזיקלי, הרחבת הידע המוזיקלי, פיתוח יכולת התנועה במרחב – קואורדינציה, מודעות, שליטה ודמיון. הקורס יערך במתכונת של סדנה ויכלול תרגול ואלתור אישי וקבוצתי בתנועה ושירה, ניתוח יצירות ודיון רפלקטיבי.

מתודיקה רב גילית להוראת הריתמיקה לפי גישת דלקרוז (2 ש"ש)
הקורס מציג את עקרונות הגישה ויישומם במגוון גילים ומסגרות פורמליות ובלתי-פורמליות (גן, יסודי, חטיבת ביניים, תיכון וקונסרבטוריון). הסטודנטים יפתחו מיומנויות הוראה הנשענות על הגישה תוך העמקה בהיבטים הפדגוגיים-דידקטיים שלה. בין השאר יילמדו יישום של תרגילי דלקרוז בהוראת נושאים מוזיקליים שונים ויישום אינטגרטיבי של תחומי הגישה (סולפג', ריתמיקה ואימפרוביזציה) בזיקה לתוכנית הלימודים במוזיקה המדגישה האזנה, ביצוע ויצירה.

אימפרוביזציה לתנועה (1 ש"ש)
הקורס עוסק בפיתוח יכולת האלתור בנגינה תוך זיקה לתנועה. מטרתו לבסס את האלתור ככלי עבודה בשיעורי הריתמיקה לפי גישת דלקרוז ולהעשיר את מגוון אמצעי ההבעה המוזיקליים כדי לעורר ולעודד תנועה מגוונת של התלמידים בשיעורי הריתמיקה. הדיאלוג בין המוזיקה והתנועה מועצם כאשר התלמיד מגיב למוזיקה מאולתרת והמורה מאלתר לפי תנועת התלמיד. במסגרת הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות אלתור בנגינה המותאמת לתרגילי ריתמיקה שונים.

עיקרי התוכנית

ראש התוכנית

ד"ר איתן אור נוי

מרכזת התוכנית

דר' יעל נתיב

מזכירות סטודנטים

טלפון למתעניינים

<<יוני 2019>>
אבגדהוז
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6