אייקון ראש תכנית

דיקן הסטודנטים

ד"ר אור מרגלית

סגנית דיקן הסטודנטים

סמדר אורשטיין

מתאמת לשכת הדיקנט

גב' חנה אברמוב
טלפון: 03-6902424
פקס: 03-6901697
דוא"ל: dean@levinsky.ac.il

ברכות עם הצטרפותכם למכללת לוינסקי לחינוך ולבחירתכם במקצוע ההוראה.
דיקן הסטודנטים מופקד על הקשר בין הסטודנטים לבין הסגל האקדמי והמינהלי של המכללה ועל הקשר בין הסטודנטים עם גורמי חוץ. תפקידו לפעול למען רווחת הסטודנטים בתחום האקדמי, הכלכלי, המנהלתי והחברתי.

שעות הפעילות בלשכה הן בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00-16:00.

מומלץ להפנות בקשות לדיקנט דרך מערכת המידע לסטודנט.

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט, תפריט "בקשות וערעורים"

דלתו של הדיקן פתוחה בפני כל סטודנט, וזאת על פי תיאום מראש עם מתאמת המשרד.
במקרים דחופים ניתן להיפגש עם דיקן הסטודנטים גם ללא תיאום מראש.

 

איחולי הצלחה לכולכם,
ד"ר אור מרגלית
דיקן הסטודנטים