­­­­­­­מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחינוך

הנחות בשכר לימוד ניתנות מטעם המכללה. ההנחה חלקית ואינה מכסה את כל שכר הלימוד.

קמפוס: כל הקמפוסים

סכום לשנה: משתנה (סכום הסיוע תלוי בתקציב ובמספר הפונים)

תקופת מימון: חד-שנתי. אפשר להגיש בקשה מדי שנה

תאריך הגשה: חודש נובמבר (יפורסם בתחילת השנה)

מסגרת ההתנדבות: ללא

שעות התנדבות: ללא

קהל יעד: סטודנטים לתואר ראשון בחינוך, סטודנטים לתואר שני ולומדים בתוכניות הסבת אקדמאים להוראה המשלמים דמי רווחת הסטודנט

תנאי המלגה: סטודנטים העומדים בקריטריון סיוע על בסיס סוציו-אקונומי, שמילאו טופס מקוון עד לתאריך שנקבע וצירפו את האסמכתאות הנדרשות

מסמכים שיש לצרף:

*תדפיס חשבון עובר ושב של שלושת החודשים האחרונים (רווקים – של הסטודנט ושל הוריו. נשואים – של הסטודנט ובת/בן הזוג) על התדפיסים לכלול מספר חשבון ושם בעלי החשבון (באם התדפיס יוצא ללא שם, יש לצרף אישור חשבון בנק)

* תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים (רווקים – של הסטודנט ושל הוריו. נשואים – של הסטודנט ובת/בן הזוג)

* כל טופס כלכלי המעיד על מצב כלכלי – קצבת ביטוח לאומי, קצבת שארים, דוח רווחה.

הערות דחיית התשלום מחייבת ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד (הוראת קבע).

סטודנט המגיש בקשה לסיוע יוכל לבקש לדחות תשלומים בסך 1,500 ₪ עד למועד קבלת הסיוע בפועל. לצורך כך, יגיש בקשה לדחיית תשלום בפורום שכר לימוד (היכנסו לפורטל סטודנט>> בקשות וערעורים>> פניות למדור שכ"ל) דחיית התשלום מחייבת ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד (הוראת קבע).


הדרכה לסטודנטים להגשת בקשה להנחה בשכר לימוד >>


*המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך

קמפוס: כל הקמפוסים

סכום לשנה: 5,000

תקופת מימון: חד-שנתי. אפשר להגיש בקשה מדי שנה

תאריך הגשה: חודש נובמבר (יפורסם בתחילת שנת הלימודים)

מסגרת ההתנדבות: סטודנטים במכללה שעברית אינה שפת אימם

שעות התנדבות: 80

קהל יעד: סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון ושני ובחינוך משנה ב' ומעלה, סטודנטים הלומדים בתוכניות הסבת אקדמאים להוראה.

תנאי המלגה: חונכות

הערות: המלגה תקוזז משכר הלימוד של הסטודנט 

לפרטים נוספים והרשמה: יש לפנות משרד הדיקן בטלפון: 03-6902424

 או במייל: dean@levinsky.ac.il

 

*המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך

קמפוס: אילת

סכום לשנה: משתנה

תקופת מימון: חד-שנתי. אין אפשרות לקבל את המלגה יותר משנה אחת

תאריך הגשה: בהתאם לפרסומים

מסגרת ההתנדבות: מרכז מית"ר בקמפוס אילת

שעות התנדבות:   120

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה: חונכות

הערות: המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך ועיריית אילת

קמפוס: תל-אביב

סכום לשנה: 5,200 ₪

תקופת מימון: חד-שנתי. אפשר להגיש בקשה מדי שנה

תאריך הגשה: בהתאם לפרסומים של פר"ח

מסגרת ההתנדבות: מרכז מית"ר במכללה

שעות התנדבות:   120

קהל יעד:  סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' ואלך

תנאי המלגה: חונכות

הערות: המידע נתון לשינויים על ידי פר"ח

לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז מיתר בטלפון: 03-6901634

קמפוס: כל הקמפוסים

סכום לשנה: 1,400 ₪

תקופת מימון: חד-שנתי. אפשר להגיש בקשה מדי שנה

תאריך הגשה: החל מפתיחת שנת הלימודים

מסגרת ההתנדבות: מרכז מית"ר במכללה

שעות התנדבות:   28

קהל יעד:  סטודנטים משנה ב ואילך.

תנאי המלגה: חונכות

הערות: המלגה תקוזז משכר הלימוד של הסטודנט.  המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך

לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז מיתר בטלפון: 03-6901634