לסטודנטים שלום רב,                       

בימים אלה חוזרת מערכת החינוך לשגרת הוראה מדורגת בגני הילדים ובבתי הספר לאחר תקופה מאתגרת. עמדתם באתגר הזה בהצלחה הודות למחויבותכם ללמידה משמעותית גם בתקופת קורונה.

להלן הנחיות להמשך הלימודים.

  1. הלימודים ימשיכו במתכונת מקוונת עד הודעה חדשה.
  2. בהלימה לחזרתה של מערכת החינוך לשגרת הוראה מדורגת בגנים ובבתי הספר, הסטודנטים במכללות להוראה חוזרים למסגרות החינוך להשלמת החלק המעשי בהכשרתם להוראה. הנחיות מדויקות יינתנו על ידי המדריכות הפדגוגיות.
  3. סטודנט שלא יוכל לחזור להתנסות המעשית בהוראה פנים אל פנים בשל היותו מוגדר בקבוצת סיכון, או מסיבה אחרת ימציא אישור לכך ויעביר אותו לדיקן הסטודנטים באמצעות פורטל שירותי מידע אישי>>משרד הדיקן>>היעדרות חריגה.
  4. סטודנט שיקבל פטור זמני מהתנסות מעשית בהוראה פנים אל פנים יצטרך להשלים את ימי ההתנסות המעשית בתיאום עם המדריכה הפדגוגית עד סוף שנת הלימודים וייתכן שגם במהלך הקיץ.
  5. אם תתקבל החלטה שמעבדות וסדנאות יתקיימו פנים אל פנים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, סטודנטים בקורסים אלה יקבלו הנחיות מפורטות ומדויקות מראשי החוגים והתוכניות.
  6. בחינות סמסטר ב יתקיימו במכללה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. סטודנטים הזקוקים להתאמות בבחינות מתבקשים להירשם לבחירת התאמות בפורטל מידע אישי במועדי א ובמועדי ב. ההרשמה להתאמות תהיה פתוחה עד 24.5.2020.
  7. בשיעורים שחלו בהם שינוים בעקבות התקופה האחרונה, הסילבוסים יעברו התאמות והמרצים יעלו אותם למודל עד 17.5.2020.

להנחיות לפעילות מצומצמת בספרייה בתקופת קורונה לחצו כאן>>

 

בברכה,

הנהלת המכללה